Miasto rozpoczyna kolejną ważną inwestycję drogową - rozbudowę ul. Raszyńskiej. Roboty budowlane przeprowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A, z którym Miasto podpisało umowę. Wartość prac to ponad 9,3 mln zł. Nowa droga będzie gotowa jesienią przyszłego roku.

– Zakończone postępowanie przetargowe i podpisana umowa pozwalają na rozpoczęcie etapu wykonawczego. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Rozbudowa ul. Raszyńskiej to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców Węglina Północnego. Temat ten był jednym z kluczowych podczas spotkań w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”. Z nowej infrastruktury mieszkańcy skorzystają w przyszłym roku – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Rozbudowa ul. Raszyńskiej obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63. Dodatkowo drogowcy zbudują ul. Tarninową na odcinku od ul. Raszyńskiej do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego. Zadanie zakłada również budowę kanalizacji deszczowej oraz kolektora deszczowego do istniejącego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i Laskowej. Wykonawca zbuduje także oświetlenie drogowe oraz przebuduje sieci teletechniczne i elektroenergetyczne. Wzdłuż planowanych ulic przewidziano jednostronną, ale dwukierunkową ścieżkę rowerową. Piesi otrzymają nowe chodniki. 

Czas na realizację inwestycji to 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin zakończenia prac upływa w listopadzie 2023 r.