Dworzec Metropolitalny to największa inwestycja Lublina realizowana z udziałem środków unijnych. Wczoraj (20 września) Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin wraz z Jarosławem Stawiarskim, Marszałkiem Województwa Lubelskiego gościli na największym w Lublinie placu budowy przedstawicieli Komisji Europejskiej. Goście zapoznali się z postępami prac przy budowie Dworca, który będzie miał kluczowe znaczenie nie tylko dla Lublina, województwa, ale i całego regionu.

Dworzec Metropolitalny to inwestycja, dzięki której nasze miasto i cała Lubelszczyzna zyska nowoczesne, ekologiczne centrum komunikacyjne, które połączy cały region, i tak jak kilka lat temu Port Lotniczy Lublin, stanie się impulsem do jego rozwoju. To także wizytówka nowoczesnego i rozwijającego się Lublina. Przede wszystkim dworzec poprawi życie codzienne mieszkańców mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie to najważniejszy komponent projektu unijnego „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na który Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Aktualna całkowita wartość umowy zawartej z Województwem Lubelskim to ponad 316 mln zł, z czego 178,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Termin zakończenia robót budowlanych upływa 28 lutego 2023 r.

Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej na Dworcu, osoby w kamizelkach...
Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej na Dworcu, grupa osób stojąca na placu i...
Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej na Dworcu, Prezydent na pierwszym...
Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej na Dworcu, prezydent Krzysztof Żuk...
Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej na Dworcu Metropolitalnym, Prezydent z...
Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej na Dworcu Metropolitalnym, zdjęcie...

INFORMACJE POWIĄZANE

  • Dworzec Metropolitalny