W dniu 20 września 2022 roku Lublin odwiedzili przedstawiciele UNICEF: Francesco Calcagno, Krystsina Dulevich, Wojciech Ponikiewski oraz Regionalny Koordynator ds. uchodźców w Departamencie Stanu USA Renee Lariviere.
Celem wizyty była weryfikacja stanu realizacji „Programu Gminy Lublin na rzecz uchodźców z Ukrainy finansowanego ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)”.

Pierwsza część wizyty miała miejsce w Szkole Podstawowej numer 51 przy ulicy Bursztynowej 22 gdzie odbyły się spotkania z uczniami, Dyrektorem szkoły, przedstawicielami Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz nauczycielami oraz asystentami nauczycieli z Ukrainy pracującymi na stałe w tej szkole. Druga część wizyty odbyła się w punkcie zakwaterowania uchodźców w akademiku Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Chodźki.

Uczestnicy wizyty mieli okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu systemy oświaty w mieście pod kątem integracji uczniów w Ukrainy oraz rolę asystentów nauczycieli z Ukrainy w edukacji dzieci uchodźców w polskim systemie edukacji. Druga część wizyty koncentrowała się na poznaniu jednej ze świetlic „Spynka” finansowanych przez UNICEF w punkcie zakwaterowania uchodźców. Dodatkowo omówiono poszczególne działania wspierane przez UNICEF w Lublinie: uruchomienie Spilno Hub (punkt integracji dla dzieci), funkcjonowanie punktu wydawania żywności oraz innych działań Miasta Lublin na rzecz uchodźców.