Dofinansowanie o nazwie wczasy pod gruszą - co to takiego jest?

Jednym z benefitów, które może otrzymać pracownik od swojego zakładu pracy są tak zwane „wczasy pod gruszą”. Co to, zatem za świadczenie? W jaki sposób można z niego skorzystać?

Wczasy pod gruszą – podstawowe informacje

Świadczenie o nazwie wczasy pod gruszą to rodzaj dofinansowania do wypoczynku. Takie świadczenie wypłacane jest pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W wielu firmach pracownicy chętnie korzystają z tego typu rozwiązania. Aby otrzymać refundację całości lub części kosztów pracownik musi spełnić określone warunki. Jakie zatem warunki trzeba spełnić, aby otrzymać tego rodzaju pomoc finansową?

Zasady przyznawania środków pieniężnych na wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą przysługują pracownikom, którzy pracują na pełen etat w firmie, w której założony jest ZFŚS. Przyznanie tego typu dofinansowanie nie jest uzależnione od zajmowanego stanowiska, kwalifikacji czy też stażu pracy. O kwocie świadczenia decyduje pracodawca, warunki przyznawania powinny być określone w zakładowym regulaminie. W każdej firmie mogą być one nieco inne. Choć kwota pomocy ma charakter uznaniowy to nie może być ona taka sama dla wszystkich. Jej wysokość powinna zależeć od sytuacji finansowej danej osoby. Warto również wiedzieć, że od takiego dodatku finansowego nie są odprowadzane składki ZUS. Warunkami przyznania świadczenia jest urlop trwający 14 dni i złożenie odpowiedniego wniosku. Należy także podkreślić, że w takim wniosku podaje się dochód miesięczny netto przypadający na członka rodziny. Inne ciekawe artykuły biznesowe odnajdziemy na portalu allwincanton.pl.

Zasady przyznawania środków pieniężnych na wczasy pod gruszą