grafika wydarzenia i napis:  Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 5 lipca online

w imieniu Związku Banków Polskich oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zapraszamy do udziału w Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, które w tym roku odbędzie się pod hasłem „Dostęp przedsiębiorców do kredytu w niespokojnych czasach”, w dniu 5 lipca 2022 r. w formule online.

Tegoroczne Forum jest edycją szczególną, tak jak szczególny jest rok 2022 – to nie tylko jeszcze czas pandemii,
ale i konfliktu wschodniego, zmian wywołanych wysoką inflacją i galopującymi cenami energii oraz opóźnieniem nowych funduszy unijnych, które od 2004 r. regularnie stymulowały i wspierały dynamikę rozwoju w Polsce - także w sektorze MŚP.

 

Celem lipcowej edycji Forum jest wspólna analiza i zaprezentowanie informacji nt. dostępu przedsiębiorców
do kredytu i innych usług finansowych, w tym omówienie nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz planowanych instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla biznesu. Podczas forum przedstawimy najnowsze raporty o stanie rynku kredytowego oraz umożliwimy uzyskanie indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych.

 

Spotkanie będzie zarówno okazją do poznania oferty finansowej oraz najnowszych programów wsparcia
jak i dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju finansowania MŚP. Do udziału w Forum zaprosiliśmy m.in.: banki, instytucje okołobankowe, organizacje przedsiębiorców oraz kluczowe instytucje publiczne dla rynku finansowego z obszaru MŚP.

 

Podczas Forum zapewnimy trzy zasadnicze bloki tematyczne:

▪ Dostęp do kredytu w czasie zmian

▪ Otoczenie regulacyjne a dostęp do kredytu w erze turbulencji

▪ Jak wesprzeć dostęp do usług finansowych w trudnych czasach?

 

Udział w charakterze prelegentów potwierdzili już pierwsi prezesi banków, organizacji przedsiębiorców, ośrodków badawczych, kierownictw kluczowych dla biznesu resortów i agencji rządowych.

 

Do zobaczenia 5 lipca!

Organizatorzy

Rejestracja: www.aleBank.pl/ForumMSP

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 4 lipca 2022 r.