Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2022-2025.

W ostatnim czasie odbyło się I posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2022-2025.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Lublinie nr 824/2022 zostali powołani następujący członkowie:

 

1)    Pani Maria Studzińska                   - przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie,

2)    Pani Anna Grzywaczewska           - przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie ,

3)    Pan Grzegorz Kozioł                     - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie,

4)    Pani Sylwia Pisarek – Piotrowska  - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie

5)    Pan Tadeusz Barszcz                   - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

6)    Pani Katarzyna Kozioł                    - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

7)    Pani Ewa Rębecka                        - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

8)    Pani Beata Możdżeń                      - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

9)    Pani Irmina Szumiło                       - przedstawiciel organizacji pozarządowych.

 

Na zebraniu wyłoniono: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarz.

Pani Sylwia Pisarek-Piotrowska została Przewodniczącą.

Pan Tadeusz Barszcz został Wiceprzewodniczącym.

Pani Beata Możdżeń została Sekretarzem.

Gratulujemy wszystkim, którzy utworzyli nową Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2022-2025 i życzymy owocnej pracy.

zdjęcie nowo powołanej rady pożytku publicznego