Dzisiaj (wtorek, 7 czerwca) w Trybunale Koronnym, prezydenci i przedstawiciele czterech europejskich Miast – Lublina, Nancy, Münster i Karlsruhe podpisali Deklarację Prezydentów w sprawie współpracy z ukraińskimi miastami. Był to kluczowy punkt trzydniowego spotkania miast, które odbywa się w Lublinie.

– Organizowane w Lublinie spotkanie prezydentów miast w formule Trójkąta Weimarskiego to ważne wydarzenie i moment, by wspólnie zastanowić się nad działaniami wspierającymi ukraińskie miasta i ich mieszkańców. Deklaracja zawiera stanowcze potępienie agresji Rosji na suwerenną Ukrainę, uznanie dla wytrwałości jej obrońców oraz wolę wspierania, na poziomie europejskich miast, aspiracji członkowskich Ukrainy do Unii Europejskiej. Jej celem jest również nawiązywanie nowych lub wzmacnianie już istniejących kontaktów z miastami ukraińskimi tak, aby przyczynić się do ich powojennej odbudowy – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Deklarację o pomocy ukraińskim miastom podpisali Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin; Mathieu Klein, Prezydent Miasta Nancy, Przewodniczący Rady Metropolii Grand Nancy; Angela Stähler, Zastępca Burmistrza Miasta Münster oraz Clemens Cremer, Radny Miasta Karlsruhe. W wydarzeniu wziął również udział Artem Valah, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie.

Deklaracja to efekt współpracy w zakresie pomocy udzielanej Ukrainie przez Lublin i miasta partnerskie. Po napaści rosyjskiej na Ukrainę, Nancy – miasto partnerskie Lublina we Francji, bardzo szybko odpowiedziało na apel o pomoc we wspieraniu ukraińskich miast oraz obywateli Ukrainy przybywających do Polski i samego Lublina. Zaangażowało się również w szereg działań pomocowych, między innymi w zakresie organizacji transportów humanitarnych i wsparcia finansowego. Już w połowie marca, Miasto Nancy zorganizowało bezpośredni transport humanitarny leków i materiałów medycznych do Lwowa. Kolejny transport z pomocą humanitarną dla uchodźców, Nancy skierowało do Lublina. Przyznało także naszemu miastu subwencję w wysokości 50 tys. euro na pomoc dla obywateli Ukrainy oraz przyjęło ponad 100 uchodźców przebywających w Lublinie. Wówczas Nancy wyszło z propozycją organizacji w Lublinie spotkania prezydentów miast. Do tej inicjatywy Nancy zaprosiło Karlsruhe – swoje niemieckie miasto partnerskie, które również włączyło się w organizację pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Lublin z kolei zaprosił dwa niemieckie miasta partnerskie – Delmenhorst i Münster. Mieszkańcy Münster, z inicjatywy Towarzystwa Wspierania Partnerstwa Miast Münster, zebrali kwotę 200 tys. euro i przekazali ją do Lublina, a także wysłali kilkanaście konwojów z pomocą humanitarną. Münster zadeklarowało również gotowość przyjęcia u siebie obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.
Wizyta w Lublinie przedstawicieli miast Nancy (Francja), Münster i Karlsruhe (Niemcy) rozpoczęła się wczoraj (6 czerwca). Delegacja z Nancy przybyła pod przewodnictwem Mera Mathieu Kleina, dla którego jest to pierwsza wizyta w naszym mieście. Uczestnicy spotkania rozmawiają na temat możliwości wspólnych działań na rzecz Ukrainy przy odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych. Spotkanie jest również okazją do omówienia różnych obszarów współpracy, które mogłyby dotyczyć wszystkich uczestników z Polski, Niemiec i Francji oraz przy udziale miast ukraińskich np. w ramach programu Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023.

Program pobytu delegacji z miast partnerskich w Lublinie, oprócz podpisania deklaracji oraz dyskusji, obejmuje również spotkanie w lubelskim Alliance Française i rozmowy na temat możliwej oferty nauki języka francuskiego dla ukraińskich mieszkańców Lublina, odwiedziny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z.Sękowskiej, pomagającym analogicznej placówce we Lwowie, a także spotkania o charakterze kulturalnym, jak np. wizyta w Domu Słów, z którym miasto Münster realizuje projekt „Book = Life”.

Równolegle w Lublinie gościmy także artystów z Charkowa, autorów wystawy „Obrońcy Charkowa”. Są to Tetiana Babina, autorka i kurator projektu, Natalia Zhuk, kierownik kreatywna projektu, Valentyna Korzh, partner projektu i jednocześnie szefowa Centrum Wolontariatu „Obrońcy Charkowa” oraz Sofiya Kaskun, przedstawicielka muzeum we Lwowie. Wystawę „Obrońcy Charkowa” można obejrzeć do jutra (8 czerwca) do godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2.

Pliki do pobrania

  • Deklaracja Prezydentów Miast.pdf
    Deklaracja Prezydentów Miast Deklaracja Prezydentów Miast Lublin (Polska), Nancy (Francja), Münster i Karlsruhe (Niemcy) w sprawie współpracy z miastami ukraińskimi - wersja pdf 335.30 KB
  • Deklaracja Prezydentów Miast.odt
    Deklaracja Prezydentów Miast Deklaracja Prezydentów Miast Lublin (Polska), Nancy (Francja), Münster i Karlsruhe (Niemcy) w sprawie współpracy z miastami ukraińskimi - wersja edytowalna 1.57 MB