Teatr Sztuczka zaprasza na spektakl powstały w nurcie teatru dla najmłodszych, podczas którego dzieci wkraczają w ptasi świat. Dzięki fabule zredukowanej do minimum, sztuka dostępna jest dla dzieci od 3. roku życia.

Spektakl pozwala dzieciom wkroczyć w ptasi świat z jego urokami i niebezpieczeństwami. Mali widzowie mogą aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu, pomagając Ptasiowi przyjść na świat, opiekując się nim i doświadczając kolejnych etapów jego stawania się prawdziwym ptakiem.

Sztuka jest pomyślana polisensorycznie, dostosowując się tym samym do percepcji małego widza. Najsilniej jednak rozbudowana jest warstwa akustyczna i wizualna spektaklu. Scenariusz powstawał z inspiracji ptasimi odgłosami i zachowaniami, wkomponowanymi następnie w ludzką fabułę. Sama fabuła, choć zredukowana do minimum (co jest jednym z wyznaczników takiego teatru), pozwala dzieciom wczuć się w losy bohatera, który ma zupełnie podobne i ważkie problemy.

Spektakl będzie prezentowany w języku polskim i ukraińskim.

Teatr Sztuczka: Fju! Fju! — spektakl polisensoryczny
17 kwietnia, godz. 12:00
Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
Dziki Pokój / jurta w Wirydarzu
wstęp wolny