Lubelscy policjanci prowadzą wzmożone kontrole przestrzegania obostrzeń w galeriach handlowych oraz autobusach komunikacji miejskiej. Funkcjonariusze w trakcie działań służby sprawdzają, czy klienci zachowują dystans społeczny oraz czy stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Sprawcy wykroczeń muszą liczyć się z konsekwencjami karnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby korzystające z komunikacji publicznej, przebywające w obiektach handlowych lub lokalach gastronomicznych muszą pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego. Przede wszystkim wymagane jest zakrywaniu ust i nosa przy pomocy maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego i przestrzeganie liczby klientów w poszczególnych miejscach.

W związku z tym policjanci z lubelskich komisariatów prowadzą wzmożone kontrole przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych. Kontrole prowadzone są w największych galeriach handlowych, sklepach wielkopowierzchniowych, lokalach gastronomicznych oraz innych obiektach, gdzie obowiązują ograniczenia. Funkcjonariusze reagują na popełniane wykroczenia a osoby łamiące przepisy muszą liczyć się z konsekwencjami karnymi.

Po raz kolejny apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń i przypominamy, że zgodnie z kodeksem wykroczeń policjanci osoby niestosujące się do ograniczeń mogą ukarać mandatem, skierować sprawę do sądu lub przekazać sprawę do sanepidu, który nakłady kary administracyjne.

komisarz Kamil Gołębiowski