Na kolejnym fragmencie ul. Lubartowskiej pojawią się nowe chodniki. Miasto rozpoczęło postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników na odcinku od al. Solidarności do ul. Probostwo. Z nowych ciągów pieszych mieszkańcy skorzystają w maju.

– Rozpoczęta procedura to kontynuacja działań zrealizowanych w ubiegłym roku na ul. Lubartowskiej, które podniosły komfort i bezpieczeństwo poruszania się w centrum Lublina. Wówczas odnowiono chodniki na fragmencie od ul. Bajkowskiego do al.Solidarności. Wykonane prace drogowe wpłynęły również na poprawę estetyki tej zabytkowej części miasta. Roboty drogowe wzdłuż kolejnego fragmentu ul. Lubartowskiej to realizacja zadań w zakresie remontów zapisanych w tegorocznym budżecie – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Roboty drogowe dotyczą około 130 m chodników po obu stronach ul. Lubartowskiej, na fragmencie od al. Solidarności do ul. Probostwo. Nowe chodniki powstaną na powierzchni około 660 m2 i będą wykonane z kostki brukowej. Zastosowanie takiego materiału zapewni spójność architektoniczną i estetyczną z przyległymi ulicami oraz istniejącym ciągiem pieszym na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Probostwo. Na całej długości remontowanego chodnika wykonawca wymieni także krawężniki. Dodatkowo do odnowy przeznaczono powłoki malarskie elementów małej architektury – kwietników i koszy na odpady oraz słupków wygrodzeniowych. W ramach zadania przewidziano także regulację naziemnych elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego oraz czyszczenie słupków i tarcz oznakowania poziomego.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał czas na realizację prac do połowy maja.