logo napis powiat lubelski

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w naborze na wielosektorawą misję gospodarczą do Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, w terminie 14-17.02.2022 r. (+/- 1 dzień).

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku), działających w branży mleczarskiej.

 

UWAGA: Do udziału w Wyjeździe zakwalifikowani mogą być wyłącznie przedsiębiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej i handlowej na rynku docelowym, oraz nie brali udziału w wyjazdach zagranicznych na misje gospodarcze oraz wyjazdach związanych z promowaniem województwa lubelskiego organizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II

Maksymalna przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 4 przedsiębiorców

Udział w Targach Gulfood możliwy będzie na stoisku województwa lubelskiego w ramach Polskiego Stoiska Narodowego organizowanego przez KOWR.

 

Ostateczny termin wyjazdu może ulec zmianie w przypadku sytuacji niezależnych od Województwa Lubelskiego oraz wykonawcy, w tym np. braku dostępności biletów lotniczych, itp.

 

Nazwa i miejsce wyjazdu Misja gospodarcza do Dubaju, ZEA połączona z udziałem w Targach Gulfood
Termin wyjazdu (data rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu) Planowany termin: 12-17.02.2022 r. (+/- 1 dzień)
Cel realizacji wyjazdu

Zgodnie z Regulaminem, celem uczestnictwa w Wyjeździe jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.  Ponadto:

 • promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
 • udział w rozmowach B2B z parnerami zagranicznymi 
 • zaprezentowanie potencjału przedsiębiorców
Opis przedsięwzięcia Udział w misji gospodarczej połączonej z udziałem w Targach Gulfood w Dubaju, ZEA
Wartość przedsięwzięcia 30 000 zł
Koszty kwalifikowalne
 1. koszt przelotu
 2. koszty zakwaterowania    
 3. koszty udziału w targach Gulfood - udział na stoisku województwa lubelskiego w ramach Polskiego Stoiska Narodowego
Wnioskowana kwota pomocy 30 000 zł
Źródła finansowania przedsięwzięcia Wyjazd realizowany jest w ramach Projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy

 

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

 • koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne,
 • koszty wykonania testu na COVID19 w przypadku nałożenia takiego obowiązku,
 • diety pobytowe oraz koszty wyżywienia,
 • koszty spóźnień Uczestnika na samolot/pociąg/autobus/samochód/minibus i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany rezerwacji biletu,
 • koszty przygotowania materiałów promocyjnych obejmujące m.in. koszty opracowania, tłumaczenia oraz transportu materiałów itp.
 • inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Wyjeździe.

 

W ramach dofinansowania, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa w Wyjeździe.

 

Termin nadsyłania wniosków:

20 stycznia 2022 r. do godz. 12:00

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Grottgera 4

20-029 Lublin

elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie skanu.

wraz z dopiskiem: WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO II” - misja gospodarcza do ZEA - Gulfood

                  

W przypadku złożenia wniosku osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesłania kurierem każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Natomiast w przypadku przesyłek doręczanych elektronicznie wniosek uznaje się za doręczony z chwilą wpływu na wskazany adres e-mail.

Wnioski złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości:

tel: 81 478 13 20

tel: 81 478 14 69

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.