W dniu 16 listopada 2021 r. w ramach współpracy Urzędu Miasta Lublin, Przedszkola nr 12 w Lublinie oraz Stowarzyszenia Atinati w Gruzji odbyła się wizyta studyjna online. Spotkanie zostało zainicjowane przez stronę gruzińską w związku ze zbliżającą się w ich kraju reformą edukacji przedszkolnej i jest już 3 wizytą tematyczną odbywającą się w kolejnym przedszkolu w Lublinie. Dotychczas swoimi doświadczeniami podzieliło się Przedszkole Publiczne nr 54 w Lublinie oraz Przedszkole Prywatne „Kucykowa Kraina”. W wizycie studyjnej online w Przedszkolu nr 12 wzięło udział ponad 30 przedstawicieli tamtejszych Wydziałów Oświaty, Kuratoriów Oświaty oraz pracowników placówek przedszkolnych z różnych regionów Gruzji. Podczas spotkania dyrekcja Przedszkola - Pani Ewa Leń oraz Pani Elżbieta Długopolska, przedstawiła organizację pracy placówki, metody pracy, zwłaszcza z dziećmi z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, a także skład kadry pedagogicznej, do której należą wychowawcy, psychologowie i terapeuci różnych dziedzin m.in.: logopedzi, specjaliści dogoterapii, fizjoterapeuci. Odbył się także wirtualny spacer po przedszkolu oraz prezentacja filmów z zajęć przeprowadzanych w przedszkolu. Wychowawca - Pani Sylwia Major przybliżyła gościom dzienny plan podopiecznych Przedszkola nr 12, a także opowiedziała o aktywnościach dodatkowych placówki, takich jak: konkursy i przedstawienia organizowane dla dzieci i ich rodzin.

Projekt wizyt studyjnych jest finansowany z funduszy Danish Refugee Council. Cieszymy się, że Lublin został po raz kolejny doceniony na arenie międzynarodowej w dziedzinie edukacji i dzięki temu mamy możliwość dzielenia się naszymi dobrymi praktykami z innymi krajami. Gratulujemy Przedszkolu nr 12 udanej prezentacji.

W Gruzji partnerem Lublina jest miasto stołeczne Tbilisi, z którym współpracujemy od 2014 r.