Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Dzisiaj (17 września) nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na remont ul. Sempołowskiej w dzielnicy Sławin. Wpłynęła jedna oferta na kwotę blisko 350 tys. zł, która mieści się w środkach zaplanowanych przez Miasto.

– Sukcesywnie realizujemy zadania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie Miasta. Środki z Budżetu Obywatelskiego pozwolą na wyremontowanie ulicy w dzielnicy Sławin. Odnowiona jezdnia i chodniki poprawią komfort mieszkańców posesji zlokalizowanych przy ul. Sempołowskiej  – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Sempołowskiej na odcinku od ul. Sławinkowskiej do posesji nr 26 oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Nową nawierzchnię otrzyma jezdnia o długości około 230 m i szerokości 5 m, wzdłuż której powstaną nowe chodniki i krawężniki. Obszar ciągów pieszych przeznaczony do odnowy to około 220 m2. Prace uwzględniają również przebrukowanie zjazdów do posesji.

Wykonawca będzie miał 50 dni na zrealizowanie prac drogowych. Termin ten jest liczony od daty zawarcia umowy.

Zadanie drogowe jest realizowane w ramach projektu D-41 Remontujemy ulice na Sławinie - ul. S. Sempołowskiej z VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Na dzielnicowy projekt głosowało 647 osób.