Po rocznej przerwie związanej z pandemią COVID-19, Miasto Lublin wznowiło program miesięcznych staży letnich dla młodych ludzi w urzędach miast: Lublin, Nancy (Francja) i Karsruhe (Niemcy).
W dniu 2 sierpnia staż w Lublinie rozpoczną dwie studentki Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy. Potrwa on do 24 sierpnia br.
Program stażowy jest realizowany od 2011 r. na mocy umowy o partnerstwie miast Lublin – Nancy oraz dzięki włączeniu w projekt Karlsruhe, niemieckiego miasta partnerskiego Nancy.
Program pracy stażystek obejmuje między innymi:

  • poznanie kultury i historii  Lublina,
  • poznanie i obserwację pracy wybranych biur i wydziałów Urzędu Miasta,
  • zapoznanie się z realizowanymi w Lublinie przedsięwzięciami i projektami z zakresu  międzynarodowej współpracy akademickiej, ochrony środowiska naturalnego, ochrony miejskich zabytków, aktywizacji obywateli, polityki dotyczącej młodzieży, a także osób starszych,
  • spotkania w instytucjach kultury: Teatrze Starym, Warsztatach Kultury,  Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN, Ośrodku Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Centrum Kultury oraz Centrum Spotkania Kultur,
  • pomoc w bieżącej korespondencji z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi w językach: francuskim, angielskim i włoskim.

W tym samym terminie, cztery studentki z Lublina odbędą staże w urzędach miast Nancy i Karlsruhe.