Umowa najmu okazjonalnego – co powinna zawierać?

Coraz częściej właściciele mieszkań, chcąc je wynająć, decydują się na zawarcie umowy najmu okazjonalnego, która chroni ich interesy w większym stopniu niż zwykła umowa najmu. Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego, by była wiążąca dla obu stron?

Forma pisemna pod rygorem nieważności

Przeglądając oferty mieszkań do wynajęcia bardzo łatwo zapomnieć o tym, co właściwie powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego, by była ważna. Pierwsze, o czym należy pamiętać, to właściwa forma umowy. Umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. Wszelkie ustalenia ustne nie są w tym przypadku obowiązujące.

Co musi zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Każda umowa najmu okazjonalnego musi zawierać takie elementy jak:

  • dane identyfikujące obie strony umowy (imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zameldowania),
  • określenie przedmiotu najmu (adres lokalu, jego powierzchnię, liczbę i rodzaj pomieszczeń, informację na którym piętrze znajduje się lokal, jaki jest jego stan techniczny, dostęp do powierzchni dodatkowych, takich jak np. piwnica, informację o ewentualnym umeblowaniu oraz oświadczenie wynajmującego, że jest właścicielem nieruchomości i posiada prawo do dysponowania nią),
  • wysokość opłat (w tym wyszczególnione powinno zostać, ile wynosi czynsz dla wynajmującego, a ile opłaty do administracji i opłaty za poszczególne media),
  • termin uiszczania opłat (do którego dnia miesiąca najemca musi dokonać wpłaty, a także na jaki numer rachunku bankowego – jeśli opłaty uiszczane będą w formie przelewu).

To jednak nie wszystko. W umowie najmu okazjonalnego musi znaleźć się również informacja o czasie obowiązywania umowy. W sytuacji, gdy wynajmujący żąda kaucji, w umowie musi zostać określona jej wysokość i warunki zwrotu.

Aby umowa była ważna, muszą się na niej znaleźć podpisy obu stron. Konieczne jest również oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i jego zobowiązanie do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w umowie. Najemca musi też dodatkowo złożyć oświadczenie, w którym wskaże lokal, w którym zamieszka w razie wykonania obowiązku opróżnienia wynajmowanego mieszkania. Odpowiednie oświadczenie musi złożyć też właściciel tego lokalu – potwierdzając tym samym, że zgadza się, by najemca w przypadku eksmisji wynajmowanego mieszkania zamieszkał w lokalu należącym do niego.

Co jeszcze powinno znaleźć się w umowie najmu okazjonalnego?

Oprócz wymienionych wyżej informacji w umowie powinny się znaleźć także prawa i obowiązki wynajmującego – chociaż nie jest to obligatoryjne, bo wynikają one wprost z przepisów prawa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy strony umówią się na dodatkowe zobowiązania lub prawa najemcy wynikające z wynajmowania mieszkania. W umowie powinny znaleźć się też warunki jej wypowiedzenia – a zwłaszcza informacje o ewentualnych karach finansowych dla najemcy.

Najemca, zanim podpisze umowę najmu okazjonalnego, powinien zawsze najpierw dokładnie się z nią zapoznać – w innym wypadku może zgodzić się na dodatkowe warunki, z których nie zdawał sobie sprawy.