Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Jego Eminencja Alberto Salas Barahona, ambasador Peru w Polsce kończy misję dyplomatyczną w naszym kraju.
W dniu 16 czerwca
podczas spotkania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ambasador otrzymał medal Prezydenta miasta Lublina „Zasłużony dla miasta Lublin", jak również został odznaczony Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL oraz Medalem Wojewody Lubelskiego za działania podejmowane na rzecz współpracy społeczności polskiej i peruwiańskiej.
Podczas sześciu lat kadencji w Polsce, Alberto Salas Barahona wielokrotnie odwiedzał Lublin, angażował się w popularyzację kultury swego kraju w naszym mieście, między innymi poprzez udział w organizacji wydarzeń w Muzeum Lubelskim i wspaniałym dla melomanów koncercie Missa Andina, który miał miejsce w Archikatedrze Lubelskiej w 2018 roku. W ramach ukoronowania bliskich relacji z naszym miastem, ale także docenienie województwa lubelskiego w 2018 roku został utworzony w Lublinie Konsulat Honorowy Republiki Peru.