Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 700 paczek papierosów, prawie 6 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy, nielegalny alkohol oraz narkotyki. Kontrabanda ukryta była w jednej z kamienic przy targowisku. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności wynosiłyby niespełna 25 tysięcy złotych.

Policjanci z Wydziału zajmującego się przestępczością gospodarczą KMP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami LUSC sprawdzali wczoraj targowiska w centrum miasta.  Przeszukiwane były nieużytkowane stoiska oraz pobliskie kamienice, gdzie mógł być ukrywany nielegalny towar. W działania zaangażowano psa służbowego.

Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 700 paczek papierosów, prawie 6 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy, nielegalny alkohol oraz niewielkie ilości narkotyków. Wstępne obliczenia wskazują, że gdyby kontrabanda trafiła na rynek, to straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności wyniosłyby blisko 25 tysięcy złotych.

Posiadanie wyrobów bez polskich znaków akcyzy oraz wprowadzanie ich do obroty stanowi naruszenie przepisów karno-skarbowych i zagrożone jest karą grzywny i przepadkiem nielegalnego towaru.

komisarz Kamil Gołębiowski