Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Jedenastu nowych funkcjonariuszy wypowiedziało dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie słowa policyjnej roty ślubowania wstępując w szeregi Policji. Funkcjonariuszy, którzy niebawem będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta powitał w szeregach Komendant Miejski Policji w Lublinie – podinspektor Sławomir Włada.

Dzisiaj o godzinie 12:00 w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Lublinie odbyło się ślubowanie młodych policjantów. "Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – to początek roty ślubowania wypowiedzianej dziś przez młodych adeptów.  11 funkcjonariuszy powitał w szeregach policji Komendant Miejski Policji w Lublinie – podinspektor Sławomir Włada.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało między innymi testy z wiedzy i sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską.


Teraz nowi policjanci odbędą kurs podstawowy, podczas którego będą zdobywać wiedzę z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej.

Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą jednostek. Młodzi funkcjonariusze zasilą szeregi lubelskich komisariatów oraz Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.  

podkomisarz Anna Kamola

  • policjanci na ślubowaniu w komendzie
  • ślubowanie na sztandar
  • policjanci ślubują na sztandar
  • przemowa komendanta
  • komendant wręcza policjantom legitymacje
  • wręczanie legitymacji przez komendanta