Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

porady psychologiczne Warszawa Śródmieście

Pomoc ze strony psychologa na przestrzeni ostatnich lat stała się niezwykle popularna. Ludzie coraz częściej mając problem, pragną stawić mu czoła, niekoniecznie chowając głowę w piasek. O ile jeszcze kilkanaście lat temu wizyta u psychologa była dla nas czymś wstydliwym, dziś mówimy o niej otwarcie. Stawiamy na porady psychologiczne, wybieramy psychoterapię, rozumiemy, że choroby natury psychicznej są tak samo niebezpieczne dla człowieka, jak te fizyczne. Sięgając po pomoc, możemy na nowo zacząć żyć, w pełni ciesząc się życiem, walcząc z lękami czy fobiami, radząc sobie z różnego rodzaju sytuacjami, które nas niszczą i gubią…

Porady psychologiczne czyli pomoc psychologa

Bardzo wielu pacjentów korzystających z pomocy psychologa, tak naprawdę w ogóle nie wie, z jakiej formy tej pomocy korzysta. Określone pojęcia są nam tak mało znane, że zupełnie nie potrafimy odróżnić poradnictwa psychologicznego otp-psychoanaliza.waw.pl/porady-psychologiczne-warszawa-srodmiescie, psychoterapii czy interwencji kryzysowej. Każde z nich niby opiera się na podobnych działaniach, a jednak znacząco się między sobą różnią. W psychologii jedną z najbardziej istotnych kwestii jest indywidualne podejście do pacjenta. Nie ma dwóch takich samych schematów pracy i jednego postępowania. Każdy pacjent jest inny i każdy wymaga zupełnie innego podejścia, traktowania i jednocześnie określonej formy pomocy. Jedno jest pewne - jeśli cierpi dusza, pojawiają się problemy dotyczące obszaru sfery psychicznej, trzeba działać natychmiast, bo w chorobie tej, im dłużej zwlekamy, tym skutki takiego stanu rzeczy mogą być tragiczne w swoich konsekwencjach.

Czym jest poradnictwo psychologiczne?

Rozumienie określonych pojęć w psychologii, odgrywa niezwykle ważną rolę. Trzeba bowiem zdać sobie sprawę, iż w każdym przypadku, zupełnie inną formę leczenia pacjenta należy zastosować, aby móc osiągnąć zamierzone efekty. Inaczej leczy się depresję, która trwa tygodniami, miesiącami, latami, a inaczej chwilowy kryzys, w którym dana osoba nie radzi sobie w określonym obszarze. Poradnictwo psychologiczne jest jednym z często używanych pojęć w psychologii. Stanowi ono formę pomocy, która świadczona jest osobom zdrowym psychicznie, ale mającym chwilowy problem z określonymi zadaniami rozwojowymi. Pacjent nie radzi sobie z daną sytuacją, bowiem gdyż z racji określonych ograniczeń czy na przykład cech charakteru, ma przed danym zadaniem konkretne blokady. W poradnictwie psychologicznym nie leczy się osób chorych i to jak najbardziej należy mieć na uwadze. Porady psychologiczne zawsze dotyczą więc osób zdrowych psychicznie i związane są one z zadaniami, które są właściwe dla danego okresu życia.

Co oznacza osoba zdrowa psychicznie i zadania rozwojowe?

No właśnie, tutaj każdy z nas również i tę definicję może określać zupełnie inaczej. Patrząc z punktu widzenia psychologii, jest to osoba, która nie ujawnia jakichkolwiek objawów psychopatologicznych, a więc ciągłego smutku, lęku, obawy czy też nerwicy objawiającej się napadami paniki, omdleniami czy drżeniem kończyn. Jeśli pacjent jest chory, wymaga on zupełnie innego rodzaju pomocy, bowiem porada będzie dla niego już niewystarczająca. A czym z kolei są zadania rozwojowe? Chcąc najprościej wyjaśnić te znaczenia, należy spojrzeć na człowieka, który rozwija się na dwóch płaszczyznach - biologicznej i społecznej. Jeśli chodzi o kontekst biologiczny, rozwija się fizycznie oraz psychicznie. Patrząc z kolei na sferę społeczną, ta dotyczy relacji między ludźmi, które wpływają na ogólny rozwój człowieka i potem jego radzenie sobie z rzeczywistością. Każdy z nas rozwija się przez całe życie i w zależności od wieku, przybiera określone etapy i w nich właśnie mają miejsce konkretne zadania rozwojowe. Inne będą one dla noworodka, inne dla kilkulatka, nastolatka czy też dla osoby dorosłej. Czym są więc określone zadania rozwojowe? Dla kilkulatka będzie to samodzielne jedzenie, dla nastolatka na przykład stawanie się osobą samodzielną, dla osoby dorosłej umiejętność dostosowywania się do warunków pracy, w jakich pracuje. I w każdej z takich sytuacji, gdy dana osoba nie radzi sobie z zadaniami rozwojowymi, porady psychologiczne stanowią doskonałą formę pomocy ze strony właśnie samego psychologa.

Jak wygląda pomoc psychologiczna?

Składa się ona z kilku etapów. W pierwszej kolejności należy stworzyć takie warunki, które będą sprzyjać rozwiązaniu określonego problemu. Niezwykle ważna jest tutaj budowa więzi w relacji pacjent - psycholog, tak, aby ten czuł się przy specjaliście bezpiecznie, ufał mu i w swobodny sposób wyrażał on swoje uczucia i emocje. Pacjent powinien umieć wyjaśnić, jak dany problem wpływa na aktualne trudności. Tutaj bardzo duże znaczenie ma na pewno to, aby pacjent zmienił sposób myślenia o swoim problemie. Czując się bezsilnym i bezradnym, musi uwierzyć w siebie i swoje kwalifikacje. W trakcie spotkań z psychologiem należy poszukać w sobie cech, jak również i zwrócić uwagę na okoliczności zewnętrzne, , które pozwolą rozwiązać problem. Porady psychologiczne otp-psychoanaliza.waw.pl/zespol mają na celu zrozumieć daną, niewłaściwą sytuację i wypracować taki sposób działania , by móc funkcjonować normalnie. I ostatnim etapem jest wprowadzenie określonego programu, który należy zrealizować. Pacjent musi umieć określić swój problem, a następnie nauczyć się wprowadzać konkretne strategie radzenia sobie z nimi, tak, aby móc normalnie funkcjonować i realizować swoje zadania rozwojowe.