Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

 Innovation Box, ulga podatkowa z tytułu sprzedaży innowacyjnych rozwiązań

W sierpniu 2018 roku nasz rząd opublikował projekt ustawy, który zakłada szereg zmian w podatkach dochodowych. Dzięki temu wprowadzony został nowy mechanizm, który umożliwia znaczące obniżenie opodatkowania dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej, czyli tak zwany Innovation Box.

Stawka podatku została obniżona

Przygotowany przez rząd projekt ustawy wprowadza Innovation Box, który polega na obniżeniu poziomu opodatkowania dochodu, który jest uzyskiwany z praw własności intelektualnej aż do 5%! Wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym może podlegać każdorazowo obniżeniu. Podstawą takiej korekty jest relacja skumulowanych kosztów poniesionych na wytworzenie prawa własności intelektualnej w ramach prowadzenia prac B+R czy kosztów podwykonawstwa. Wszystkim podatnikom więc, którzy korzystają z innovation box przysługuje prawo do preferencji podatkowej do czasu wygaśnięcia danego prawa. Na przykład w przypadku patentu na wynalazek będzie to 20 lat.

Warunki korzystania z Innovation Box

Stawką preferencyjną zostały ustalone patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazek lub na produkt leczniczy, środek ochrony roślin, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, produktu leczniczego albo weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu, nowych odmian roślin czy zwierząt, albo prawo do programu komputerowego. Warunkiem do skorzystania z Innovation Box będzie prowadzenie własnej działalności B+R związanej z rozwojem, wytworzenie lub ulepszeniem składnika własności intelektualnej. Dodatkowo warunkiem będzie wyodrębnienie dochodu jej podlegającego w księgach rachunkowych.

Domknięcie wszystkich podatkowych preferencji dla innowacyjnych rozwiązań

Nowe przepisy dopełniają tak naprawdę polskie preferencje podatkowe dla działalności zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami uzupełniając ulgę B+R. Wcześniej przedsiębiorca, który wprowadzał wynalazek na rynek obciążony był standardowym podatkiem dochodowym. Przysługiwała mu tylko ulga kalkulowana na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych na opracowanie tego wynalazku. Istnienie więc Innovation Box razem z ulgą B+R okazuje się bardzo istotnym wsparciem dla działalności innowacyjnej. Gdybyś potrzebował kiedyś usług z zakresu rejestracji spółek na terenie Katowic, zapraszamy tu.

Rozliczenie Innovation Box

Aby móc się rozliczyć w zeznaniu rocznym z włączeniem ulgi Innovation Box, podatnik musi ustalić wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W tym celu musimy użyć specjalnego wzoru, który jest wskazany w artykule 30ca ust. 4 ustawy.

Na przedsiębiorców rząd nakłada również obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji, w której wyodrębnione zostaną koszty oraz przychody. Musimy również pamiętać, że jeśli chcemy odliczyć się z tego tytułu, możemy tego dokonać dopiero w zeznaniu rocznym.

Podsumowując

Innovation Box idealnie zgrywa się z ulgą B+R, dzięki czemu przedsiębiorcy zajmujący się innowacyjnymi rozwiązaniami otrzymują duże wsparcie w swojej pracy. Należy jednak pamiętać o wymaganiach oraz warunkach, które musimy spełnić chcąc korzystać z tego projektu. Dodatkowo pamiętajmy o dodatkowej ewidencji, która wyodrębni nam koszty oraz przychody związane z danym na przykład wynalazkiem.