W dniu 28 marca (sobota) Straż Miejska Miasta Lublin weźmie udział w akcji „Pomagamy seniorom” organizowanej przez sieć „Nasze sklepy” oraz „Nasze smaki”. W ramach tej akcji seniorom, osobom samotnym i potrzebującym zostaną dostarczone paczki żywnościowe o wartości 200 zł. Straż Miejska Miasta Lublin wspólnie z wolontariuszami będzie rozwozić i dostarczać paczki.