Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Informacja o śmierć osoby bliskiej zazwyczaj zaskakuje nas znienacka i ciężko pogodzić się z myślą, że już nigdy nie zobaczymy ukochanej osoby. Jednak śmierć osoby bliskiej zazwyczaj powoduje, że pojawia się temat dziedziczenia. Jeśli chodzi o sprawy spadkowe adwokat z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem pomoże nam uporać się z tym trudnym tematem, jakim jest spadek.

Czy na spadku zawsze się wzbogacamy?

Czym jest spadek?

Spadek to nie tylko dobra majątkowe, które z chwilą śmierci osoby zmarłej przechodzą w ręce uprawnionego do tego spadkobiercy. Są to również prawa i obowiązki majątkowe. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że spadkiem mogą okazać się zaległości majątkowe spadkodawcy, czyli mówiąc najprościej możemy również odziedziczyć długi zmarłego. W takiej sytuacji musimy liczyć się z faktem, że z chwilą przyjęcia spadku będziemy zobowiązani do uregulowania długów zmarłego.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Spadek adwokat w naszym imieniu może przyjąć lub odrzucić. Spadkobierca nie musi od razu podejmować decyzji; ma na to określony czas regulowany prawem cywilnym. Musi dokonać wyboru nie później niż 6 miesięcy od daty kiedy został on poinformowany o przysługujących mu prawach spadkowych zmarłego. Jeśli w wyżej wymienionym czasie nie określimy naszej woli automatycznie dziedziczymy prawa i obowiązki majątkowe zmarłego.

Jeśli zmarły był w związku małżeńskim i obowiązywała wspólność majątkowa, w chwili śmierci jednego z nich następuje podział majątku na dwie równe części, tzn. jeśli małżonkowie byli w posiadaniu mieszkania czy samochodu, każda z wymienionych rzeczy jest dzielona na dwie połowy. Żyjący małżonek zachowuje swoją część, natomiast połowa zmarłego trafia do tzw. masy spadkowej, do której prawo dziedziczenia ma określony spadkobierca bądź też spadkobiercy.

Testament a dziedziczenie ustawowe

Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czym właściwie jest testament. Jest to dokument, w którym ściśle określone jest w jaki sposób należy rozporządzać majątkiem zmarłego po jego śmierci. Każda osoba, która ukończyła 18. rok życia ma prawo do spisania testamentu, który można sporządzić na kilka sposobów. Można to zrobić własnoręcznie, udać się do notariusza. Testament ustny także posiada moc prawną w przypadku sporządzenia go w obecności co najmniej trzech świadków.

Dziedziczenie ustawowe natomiast następuje wtedy gdy zmarły w żaden sposób nie określił w czasie swojego życia w jaki sposób życzy sobie aby jego majątek został podzielony. Podczas wizyta u prawnika dowiemy się, że pierwszeństwo ma w takim wypadku najbliższa rodzina, to jest współmałżonek oraz dzieci biologiczne. Co w przypadku gdy zmarły nie posiadał rodziny? Cały spadek przechodzi w ręce gminy, której mieszkańcem był zmarły.

Sprawy spadkowe prawnik pomoże nam rozwikłać szybciej i łatwiej niż byśmy się tego spodziewali. Sami czasem nie jesteśmy w stanie rozpoznać różnicy między różnymi formami dziedziczenia obowiązujących w naszym kraju. W niektórych sytuacjach adwokat może odzyskać coś czego sami nie bylibyśmy w stanie przejąć ze względu na nieznajomość obowiązującego prawa spadkowego.

Dziedziczenie i jego forma zależy również od dobrej woli zmarłego. Sytuacja, gdzie mamy jasność co do praw kto ma odziedziczyć majątek jest jednak zgoła rzadka. Liczba osób które regulują sprawy spadkowe za życia nie jest liczbą należącą do tych najwyższych. Zazwyczaj dzieje się tak, że sprawy majątkowe spędzają sen z powiem zarówno dziedziczącym jak i adwokatom zajmującym się wybranymi przypadkami.