Projekt Gminy Lublin i Stowarzyszenia JESTEM zakłada otwarcie klubu i jego funkcjonowanie dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina. Obecnie uwzględnieni są seniorzy z dzielnic: Za Cukrownią, Czuby i Wrotków.
Gmina Lublin odpowiedzialna jest za dwa główne działania: poradnictwo oraz udział w kulturze i życiu społecznym. 
Mając na uwadze powyższe założenia oraz bezpieczeństwo seniorów Straż Miejska Miasta Lublin dla celów projektu wprowadziła dyżury funkcjonariuszy dzielnicowych w klubie.

Podczas tych spotkań z seniorami są omawiane problemy poszczególnych dzielnic z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 


W dniu 9 kwietnia 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie w Klubie Seniora JESTEM dzielnicowego SMML z dzielnicy Wrotków st.ins. Stanisława Jakubowskiego. 
W trakcie spotkania mieszkańcy mieli możliwość wspólnie z funkcjonariuszem udać się w okolice miejsca zamieszkania i wskazać problemy, które napotykają na co dzień.