Odsłonięto tablicę upamiętniającą generała brygadiera Feliksa Delę
W ubiegły wtorek, 25 czerwca 2024 roku, na zewnętrznej ścianie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w naszym mieście odsłonięto tablicę upamiętniającą wybitnego generała brygadiera Feliksa Delę. Było to wyjątkowe wydarzenie dla całej społeczności strażackiej, mające na celu uczczenie pamięci pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej

Na zewnętrznej ścianie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej odsłonięto tablicę upamiętniającą generała brygadiera Feliksa Delę, który pełnił funkcję Komendanta Głównego PSP w latach 1992-1997. Wydarzenie miało miejsce 25 czerwca 2024 roku i zgromadziło liczne grono gości, w tym przedstawicieli władz, strażaków oraz rodziny generała.

W swoim przemówieniu, Komendant Główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski przypomniał, że generał Dela był głównym architektem reformy straży pożarnej, która doprowadziła do powstania ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Podkreślił również jego wkład w stworzenie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Generał Feliks Dela – postać historyczna i zasłużona

Generał brygadier Feliks Dela rozpoczął swoją karierę jako wykładowca w ówczesnej Szkole Podoficerów Pożarnictwa. W 1984 roku został powołany na stanowisko komendanta krakowskiej Szkoły Chorążych Pożarnictwa. Jego determinacja i profesjonalizm przyczyniły się do stworzenia jednej z najlepszych szkół pożarniczych w kraju. Dzięki takim postaciom jak generał Dela, działalność strażaków jest najwyższą gwarancją bezpieczeństwa obywateli – zaznaczył wiceszef MSWiA, odczytując list ministra Tomasza Siemoniaka.

Generał Dela był nie tylko wybitnym dowódcą, ale również aktywnym uczestnikiem wielu spektakularnych akcji ratowniczych, takich jak gaszenie pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej czy rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Jego pasja do nowoczesnego ratownictwa i pożarnictwa była niezrównana.

Konferencja tematyczna poświęcona generałowi

W ramach hołdu dla pamięci generała brygadiera Feliksa Deli, w auli Szkoły Aspirantów PSP odbyła się konferencja tematyczna poświęcona jego osobie. W trakcie spotkania zaprezentowano film o życiu generała, a nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset odczytał autorski wiersz poświęcony jego pamięci. Całość wydarzenia była moderowana przez przedstawicieli Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej RP oraz absolwentów i uczniów szkoły.

Wizyta na grobie generała i składanie wieńców

Przed główną uroczystością, uczestnicy wydarzenia odwiedzili grób generała brygadiera Feliksa Deli na Cmentarzu Rakowickim. Na jego grobie, który znajduje się w Alei Zasłużonych, złożono wieńce i okolicznościowe wiązanki kwiatów. Był to moment pełen refleksji i wspomnień o człowieku, który tak wiele zrobił dla bezpieczeństwa obywateli.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się najbliżsi generała, przedstawiciele władz, dawni współpracownicy oraz liczni strażacy. Była to okazja do wspólnego oddania hołdu i przypomnienia sobie o zasługach generała Deli.

Organizatorzy i patronat nad wydarzeniem

Organizacją całego wydarzenia zajęły się Komenda Główna PSP, Szkoła Aspirantów PSP oraz Klub Generałów Państwowej Straży Pożarnej RP, który był inicjatorem tej uroczystości. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Generał brygadier Feliks Dela pozostanie w pamięci jako pionier nowoczesnego ratownictwa i pożarnictwa w Polsce. Jego zasługi będą zawsze cenione i przypominane kolejnym pokoleniom strażaków.


Źródło: WSP Lublin