Uroczystości Dnia Strażaka w Włodawie zakończone mszą i przemarszem
Wczoraj, 12 maja, społeczność lokalna miała okazję świętować Dzień Strażaka, który obchodzony był z wielkim rozmachem i uznaniem dla bohaterów codziennej służby.
  1. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków.
  2. Przemarsz ulicami miasta z udziałem pocztów sztandarowych.
  3. Wręczenie awansów i odznaczeń zasłużonym strażakom.
  4. Zakończenie uroczystego apelu przemówieniami ważnych osobistości oraz poczęstunkiem.

Wczorajsze świętowanie rozpoczęło się od duchowego wsparcia podczas Mszu Świętej, która odbyła się w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Emocje wzrosły, gdy funkcjonariusze i pracownicy cywilni wraz z ochotnikami przemaszerowali przez miasto, co było pięknym symbolem ich jedności i poświęcenia.

Podczas uroczystości na terenie Komendy Powiatowej PSP, bryg. Waldemar Makarewicz i st. bryg. Marek Chwalczuk mieli zaszczyt przekazać rozkazy awansów. Jak mówił bryg. Robert Barszczewski, "To wydarzenie to nie tylko okazja do świętowania, ale również moment, aby docenić ciężką pracę i poświęcenie naszych strażaków".

Odznaczenia zostały wręczone zarówno funkcjonariuszom zawodowym, jak i członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, co podkreśla ich wspólne zaangażowanie w bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Zwieńczeniem dnia były przemówienia, w tym słowa podziękowania od bryg. Barszczewskiego, który szczególnie podkreślił wagę współpracy i braterstwa między jednostkami.

Święto zakończyło się poczęstunkiem, który nie tylko umocnił więzi między strażakami, ale także pozwolił mieszkańcom na osobiste podziękowania i wyrażenie uznania dla ich codziennej służby. To była prawdziwa demonstracja szacunku i wdzięczności, która z pewnością zostanie zapamiętana przez wszystkich uczestników.


Na podst. Straż Pożarna w Lublinie