Projekt
Województwo lubelskie stawia na innowacje w dziedzinie geodezji. Z ogromnym zaangażowaniem 22 samorządy oraz trzy miasta regionu wchodzą w nową erę digitalizacji, dzięki projektowi "e-Geodezja II". Realizacja tego przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, obiecuje znaczące zmiany na lepsze w dostępie do informacji geodezyjnych.
  1. "e-Geodezja II" to projekt, który zdobył finansowanie z UE na rozwój cyfrowego zasobu geodezyjnego w lubelskim.
  2. W inicjatywie uczestniczy 22 samorządy oraz miasta Biała Podlaska, Chełm i Lublin, z Powiatem Lubelskim na czele.
  3. Przedsięwzięcie ma na celu pokrycie 100% terenu województwa cyfrową ewidencją gruntów i budynków.
  4. Obejmuje modernizację ewidencji, tworzenie baz danych oraz cyfryzację dokumentów geodezyjnych.
  5. Zwiększy zakres dostępnych cyfrowo informacji publicznych o zasobach geodezyjnych.
  6. Projekt wspiera jakość i dostęp do e-usług geodezyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorstw.
  7. Wartość projektu to 189 mln zł, z czego UE dofinansowuje ponad 111 mln zł.
  8. Projekt ma być realizowany do roku 2027.

Województwo lubelskie przyjmuje na swoje barki olbrzymie zadanie - cyfryzację geodezyjną, która ma przynieść rewolucję w sposobie, w jaki mieszkańcy i przedsiębiorstwa będą mogli korzystać z danych geodezyjnych. "e-Geodezja II" to nie tylko technologiczny skok naprzód, ale również solidna inwestycja w przyszłość regionu, która wpisuje się w szerokie ramy polityki zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, co świadczy o jego strategicznym znaczeniu nie tylko dla regionu, ale także dla całego kraju. Dzięki niemu, mieszkańcy województwa lubelskiego zyskają łatwiejszy dostęp do ważnych informacji, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzrostu jakości życia i usług w regionie.

Realizacja "e-Geodezji II" to gigantyczne przedsięwzięcie, które wymaga współpracy wielu podmiotów i instytucji. Zawiązanie tak szerokiej koalicji na rzecz cyfryzacji świadczy o rosnącej świadomości znaczenia nowych technologii w zarządzaniu przestrzennym i geodezyjnym. To również dowód na to, że województwo lubelskie jest w stanie podejmować się i realizować projekty o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju całego regionu.

Wartość całego przedsięwzięcia, sięgająca niemal 190 milionów złotych, oraz znaczący wkład finansowy z Funduszy Europejskich, podkreślają skalę projektu i jego potencjalny wpływ na przemiany w obszarze geodezji i kartografii. Inwestycja ta ma szansę stać się wzorem dla innych regionów Polski, pokazując jak za pomocą funduszy europejskich można efektywnie rozwijać infrastrukturę cyfrową i usługi publiczne.


Według informacji z: Powiat Lubelski