Jak skutecznie walczyć z kredytem frankowym? Poradnik krok po kroku

Kredyty frankowe, choć kiedyś wydawały się atrakcyjną opcją, dla wielu kredytobiorców stały się źródłem poważnych problemów finansowych. Głównym - choć nie jedynym - powodem takiego stanu rzeczy był znaczący wzrost wartości franka w stosunku do walut lokalnych, takich jak złoty polski.

Praktyka pokazała, że niektóre kredyty frankowe  były produktami finansowymi o znacznym stopniu skomplikowania, co znacznie zwiększało ryzyko nieświadomego podjęcia decyzji finansowej przez kredytobiorcę. Ponadto, szereg umów kredytowych okazało się obciążonych niedozwolonymi klauzulami, co obecnie stanowi podstawę do ich unieważnienia. Na pytanie o to, jak skutecznie walczyć z kredytem frankowym odpowiada Radca Prawny Adam Saj prowadzący Kancelarię w Lublinie. 

Dlaczego kredyty frankowe okazały się niekorzystne?

O tym, że kredyty frankowe okazały się niekorzystne dla wielu kredytobiorców zdecydowało szereg czynników, takich jak:

  • wzrost kursu franka szwajcarskiego,
  • decyzje polityki monetarnej Szwajcarii,
  • niskie stopy procentowe w momencie zaciągania kredytów,
  • niewystarczająca świadomość ryzyka walutowego po stronie kredytobiorców, 
  • zmiany regulacyjne i prawne,
  • duża złożoność i poziom skomplikowania oferowanych produktów finansowych. 

Sprawy frankowe dodatkowo komplikują klauzule abuzywne. Mianem klauzuli abuzywnej określa się postanowienie zawarte w umowie z konsumentem nieuzgodnione z nim indywidualnie, kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, bądź rażąco naruszające jego interesy. 

Sprawy frankowe: Od czego zacząć? 

Obecnie jest najlepszy moment na to, żeby unieważnić umowę kredytu frankowego. Dotyczy to w szczególności kredytobiorców, którzy od początku postępują zgodnie z radami udzielanymi przez doświadczonego pełnomocnika prawnego np. radcę prawnego. Z tego też powodu, planując podjęcie jakichkolwiek działań przeciwko bankowi, warto nawiązać współpracę z doświadczoną kancelarią frankową. Kancelaria Radcy Prawnego z bogatym doświadczeniem w kwestii spraw frankowych stanowi gwarancję podjęcia najbardziej korzystnych kroków prawnych. Jak taką kancelarię znaleźć?

Dobra kancelaria frankowa może się poszczycić nie tylko bogatym doświadczeniem, ale przede wszystkim licznymi sukcesami w prowadzeniu spraw frankowych. Specjaliści ostrzegają przed tzw. pseudokancelariami, które uzależniają swoje wynagrodzenie od wyroku, jednocześnie pobierając od swoich klientów bardzo wysokie prowizje.

Kancelaria Frankowa

Kancelaria Frankowa: Od czego zacząć?

Na uwagę zasługuje fakt, iż z kredytami frankowymi można walczyć na kilka sposobów. Wybór odpowiedniej ścieżki prawnej jest każdorazowo podyktowany indywidualną sytuacją kredytobiorcy oraz brzmieniem podpisanej przez niego umowy kredytowej. Dlatego równolegle z poszukiwaniem kancelarii radcy prawnego warto zacząć kompletować dokumenty, na podstawie których specjalista będzie mógł wskazać najbardziej korzystny dla nas kierunek prowadzenia postępowania. W tym celu należy udać się do banku i poprosić o historię kredytu, która pozwoli uzyskać pełen obraz tego, jak wyglądały raty i jak je rozliczano. Umowa kredytowa i historia kredytu to podstawowe dokumenty, które powinniśmy przygotować na spotkanie z radcą.