Starostwo Powiatowe w Lublinie: Zaproszenie na konferencje pt.: „Żywność wysokiej jakości - produkty tradycyjne i regionalne”
Smaki regionu na ustach wszystkich! Odkryj tajemnice lokalnych przysmaków i możliwości ich promocji już 8 lutego w Porosiukach.
  • Spotkanie miłośników tradycyjnej żywności w zabytkowym Dworku Helena.
  • Wymiana doświadczeń i wiedzy na temat produktów regionalnych oraz ich certyfikacji.
  • Finansowe wsparcie dla producentów – jak pozyskać środki na promocję żywności?

W malowniczej scenerii Dworku Helena, w sercu zielonych terenów pod Białą Podlaską, odbędzie się niecodzienne zgromadzenie poświęcone dziedzictwu kulinarnemu naszego regionu. Wydarzenie to zbiega się z jednym z najsmakowitszych dni w kalendarzu - Tłustym Czwartkiem, stając się wspaniałą okazją do celebracji i dyskusji o lokalnych specjałach.

W czasie konferencji uczestnicy będą mieli okazję zgłębić wiedzę na temat procesu uzyskiwania certyfikatów dla produktów tradycyjnych, jak również zrozumieć, jak ważne są one dla zachowania tożsamości kulturowej regionu. Uwaga zostanie również skierowana na europejskie i krajowe systemy jakości, które oferują solidne wsparcie finansowe dla działalności promocyjnych lokalnych wytwórców.

Wartość praktyczną spotkania podniosą doświadczenia członków Kół Gospodyń Wiejskich z Łobaczewa Małego oraz prezentacja Zespołu Łobaczewianki, których produkty zyskały uznanie w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów. To oni swoimi historiami zainspirują uczestników do aktywnego udziału w kultywowaniu i promocji lokalnych smaków.

Otwarte spotkanie przyciągnie nie tylko lokalnych producentów czy smakoszy, ale i tych, którzy w przyszłości chcą wpisywać swoje produkty na Listę Produktów Tradycyjnych. Zaproszenie na konferencję jest dowodem na to, że powiat bialski nie tylko pielęgnuje, ale też aktywnie promuje dziedzictwo kulinarne swojego regionu. Nie zapomnijcie, udział w konferencji jest bezpłatny, a wiedza i doświadczenia zdobyte podczas wydarzenia - bezcenne.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Lublinie