Grupa ludzi stojących w rzędzie, niektórzy ubrani w tradycyjne polskie stroje ludowe, na tle flag i herbów, w pomieszczeniu o oficjalnym charakterze.

Podczas LX Sesji Rady Powiatu w Lublinie odbyło się nagrodzenie laureatów konkursu fotograficznego „Jesienny festiwal kolorów Powiatu Lubelskiego”. Dyplomy wręczyli Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski oraz Krzysztof Chmielik - Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie.

W porządku obrad znalazł się również punkt dotyczący Wieczornicy „Tobie Polsko śpiewamy”. Podczas posiedzenia Starosta Lubelski - Zdzisław Antoń
oraz Andrzej Chrząstowski - Wicestarosta Lubelski wręczyli podziękowania za uświetnienie wydarzenia. Statuetki trafiły na ręce Aleksandry Bereckiej - kierownika artystycznego i choreografa Zespołu Tańca Ludowego "Mały Głusk", Kamila Ziółkowskiego - dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca "Dąbrowica" oraz Jakuba Drzewieckiego - narratora wydarzenia "Tobie Polsko Śpiewamy".


Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za obecność.

Grupa osób stojących w rzędzie wewnątrz pomieszczenia, niektóre w tradycyjnych strojach ludowych, przed flagami i herbami na tle ciemnego drewna.
Grupa osób stojąca w pomieszczeniu z herbami i flagami, trzyma czerwone dokumenty; w środku stoi mężczyzna w garniturze za dziećmi.