Rozbudowa ul. Wallenroda to kolejna miejska inwestycja, dla której Miasto ogłosiło postępowanie przetargowe. Nowa infrastruktura powstanie w 2025 roku i wpłynie na poprawę funkcjonowania układu komunikacyjnego w obszarze dzielnicy Rury. 

– Tak jak zapowiadaliśmy, równolegle z przetargiem na przedłużenie ul. Węglarza, rozpoczynamy także wybór wykonawcy dla rozbudowy ul. Wallenroda. Na oba zadania pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zakończona aktualizacja dokumentacji projektowej pozwala nam wszcząć procedurę zamówień publicznych. To ważna inwestycja dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Rury, którą wskazywali jako kluczową podczas spotkań w ramach „Planu dla Dzielnic” – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zakres inwestycji obejmuje w pierwszej kolejności rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów, zjazdów i chodników. W miejscu starej infrastruktury zostanie zbudowana nowa droga o długości około 850 m, o nawierzchni asfaltowej i szerokości 4 m (na odcinku jednokierunkowym) oraz 5 m (na odcinku dwukierunkowym). Przebudowę przejdą też dwa skrzyżowania z ulicami Zana i Grażyny. Powstaną obustronne chodniki z kostki betonowej, a istniejące stanowiska postojowe zostaną zmodernizowane. Zamówienie uwzględnia też włączenia dróg wewnętrznych prowadzących do osiedli oraz zjazdów publicznych i indywidualnych. Drogowcy wykonają również oświetlenie uliczne.

Prace dotyczą również sieci podziemnych – budowy systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz przełożenia istniejącej sieci infrastruktury towarzyszącej, kolidującej z rozbudowywanym odcinkiem ulicy. Po zakończonych robotach drogowych, wykonawca zmieni też oznakowanie pionowe i poziome uwzględniające wprowadzone zmiany geometrii drogi.

Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie sprawnych i bezpiecznych połączeń z głównymi ciągami komunikacyjnymi miasta, m.in. z ulicami: Zana, Wileńską, czy Filaretów. Rozbudowa drogi poprawi również dostępność do zlokalizowanych w pobliżu ośrodków o istotnym znaczeniu dla lokalnej społeczności.

Otwarcie ofert wyznaczono na 31 października. Wykonawca będzie miał 19 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację inwestycji. Rozbudowa ul. Wallenroda otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.