Na Placu Litewskim stanęła wystawa poświęcona jednej z najważniejszych inwestycji w historii Lublina – budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ponad 30 plansz prezentuje postępy w realizacji Dworca Lublin oraz nowego układu drogowego w jego rejonie. Ekspozycję można oglądać do końca miesiąca, a z początkiem października pojawi się jej kontynuacja.

– W dzielnicy Za Cukrownią, obok dworca kolejowego, finalizujemy budowę nowoczesnego i ekologicznego obiektu – Dworca Lublin. To jedna z największych i zarazem kluczowa inwestycja nie tylko z punktu widzenia Lublina, ale także całego regionu. Jej realizacja zepnie spójną klamrą wszystkie dotychczasowe miejskie projekty transportowe i drogowe. Wkrótce nastąpi zakończenie tego ważnego zadania, a następnie otwarcie nowej przestrzeni dla mieszkańców, podróżnych i turystów. Zapraszam do zapoznania się z wystawą prezentującą etapy powstawania Dworca Lublin – inwestycji, która będzie wizytówką naszego miasta oraz wzorem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dworzec Lublin będzie pełnił funkcję centrum komunikacyjnego, integrując transport wewnętrzny miasta z regionalnym i dalekobieżnym oraz kolejowym. Obok nowoczesnego budynku powstały perony dla autobusów i busów oraz nowy układ drogowy, który ma usprawnić ruch i dostęp do nowego obiektu. 

Wystawa prezentuje zdjęcia budynku głównego wielofunkcyjnego Dworca Lublin, którego wyróżnia zastosowanie szeregu rozwiązań podyktowanych troską o środowisko, m.in. użycie gruntowych pomp ciepła, które mają dostarczyć energię potrzebną do ogrzania budynku. Zmniejszeniu zużycia energii ma służyć pomysł „budynku w budynku”, czyli otoczenia hali głównej dworca szklaną ścianą o niskim współczynniku przenikania ciepła. Dach nad stanowiskami autobusowymi pokryty jest panelami fotowoltaicznymi. Natomiast część dachu budynku będzie pełnić funkcję użytkową. Co ważne, planowane są na nim nasadzenia zieleni, głównie gatunkami roślin szczególnie wydajnych w oczyszczaniu powietrza. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie antysmogowej kostki brukowej. Pod budynkiem znajduje się garaż podziemny dla 174 samochodów z miejscami postojowymi „Park&Ride".

Kolejne plansze przedstawiają fotografie peronów dla autobusów i busów z efektownym szklanym zadaszeniem wspartym na filarach. Powstały one obok nowoczesnego budynku i głównie będą obsługiwać komunikację pozamiejską oraz miejską. Aby umożliwić kompleksową obsługę autobusów elektrycznych, przewidziano 4 stanowiska do ich ładowania. W niedalekiej odległości od Dworca Lublin, wykonano obszerny parking z ponad 120 miejscami postojowymi dla autobusów (60 miejsc) i busów oczekujących na odjazd (62 miejsca). Szereg udogodnień znajdą też osoby korzystające na co dzień z rowerów – blisko 70 miejsc postojowych na parkingach Bike&Ride oraz 1,3 km ścieżek rowerowych. Teren wokół Dworca Lublin wyposażono w niezwykle funkcjonalną i dekoracyjną infrastrukturę, która ma służyć podróżującym jako miejsce odpoczynku. Cały obiekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Przebudowę przeszedł również układ drogowy. Na ul. Pocztowej wykonano pełną wymianę konstrukcji jezdni wraz z chodnikami. Przebudowę przeszła też ul. Młyńska od ronda Sportowców do skrzyżowania z ul. Dworcową. Powstała na niej ścieżka rowerowa wzdłuż chodnika od strony Dworca (na odcinku od ul. Dworcowej do ronda) oraz dodatkowy prawoskręt przy rondzie. Pomiędzy ul. Gazową a Młyńską powstał zupełnie nowy odcinek drogi wraz z jednostronnym chodnikiem i zatoką postojową dla autobusów. Pl. Dworcowy, po całkowitym usunięciu ruchu kołowego, stanie się ozdobnym deptakiem połączonym wizualnie oraz funkcyjnie z głównym wejściem do dworca kolejowego. Przed dworcem PKP powstały zatoki postojowe z miejscami typu Kiss&Ride umożliwiające postój na czas przesiadki pasażera na autobus lub pociąg. Tu także przewidziano postój TAXI. Architektonicznym przedłużeniem pl. Dworcowego stanie się ul. 1 Maja. Pojawiły się na niej nowe nasadzenia drzew i krzewów, a także 58 miejsc parkingowych i stojaki rowerowe.

Projekt Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jego całkowita wartość to prawie 340 mln zł, z czego blisko 194 mln zł stanowi dofinansowanie z UE. Termin zakończenia realizacji inwestycji mija 20 października.