Porządek XI sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVII kadencji

w dniu 25 września 2023 r., godz. 9:00, sala obrad Rady Miasta Lublin im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski, Plac Władysława Łokietka 1

 • Otwarcie sesji.
 • Pytania do Prezydenta Miasta Lublin.
 • Informacje Radnych na temat działalności ich szkół.
 • Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVII Kadencji.
 • Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVII Kadencji .
 • Zatwierdzenie protokołu z X sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVII kadencji.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Objęcia honorowym patronatem ogólnopolskiej akcji „Tęczowy Piątek”.
 2. Objęcia honorowym patronatem XIII Ogólnopolskiego Jesiennego Konkursu Poezji Śpiewanej "Na strunach poezji"
 • Sprawozdanie z działalności Prezydium między sesjami.
 • Sprawozdanie z działalności komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta XVII kadencji.
 • Wolne wnioski i oświadczenia.
 • Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

/-/ Jan Woźniak