Informacje na temat konsultacji propozycji kryteriów wyboru projektów dla części naborów planowanych w Działaniach współfinansowanych ze środków EFRR i EFS+.

Konsultacje propozycji kryteriów wyboru projektów - EFRR
https://funduszeue.lubelskie.pl/zpr/aktualnosci/konsultacje-propozycji-kryteriow-wyboru-projektow-dla-czesci-naborow-planowanych-w-dzialaniach-wspolfinansowanych-ze-srodkow-6/

Konsultacje propozycji kryteriów wyboru projektów - EFS Plus
https://funduszeue.lubelskie.pl/zpr/aktualnosci/konsultacje-propozycji-kryteriow-wyboru-projektow-dla-czesci-naborow-planowanych-w-dzialaniach-wspolfinansowanych-ze-srodkow-7/