Miasto Lublin otrzymało nagrodę i wyróżnienie w 4. edycji konkursu Innowacyjny Samorząd Serwisu Samorządowego PAP, w którym co roku nagradzane są najbardziej nowatorskie pomysły samorządów. Lublin doceniono za dwa projekty – budowę ogrodów deszczowych oraz akcję „Inspiruje nas rozmowa”. Wręczenie nagród odbyło się dzisiaj (26 maja) na uroczystej gali w Warszawie.

– Obecnie od administracji samorządowej wymaga się podejmowania nowatorskich działań wykraczających poza przyjęty wachlarz sposobu świadczenia usług publicznych. W Lublinie od lat szukamy takich pionierskich rozwiązań na wszystkich płaszczyznach: nowych technologii, inwestycji, cyberbezpieczeństwa, komunikacji, efektywności energetycznej, ale też gospodarki komunalnej, zieleni, ochrony środowiska, w sferze społeczno-kulturalnej i oświacie. Staramy się, aby wdrażane przez nas pomysły miały realny wpływ na sprawniejsze funkcjonowanie całego miasta, ale przede wszystkim ułatwiały życie mieszkańcom i mieszkankom. Otrzymane nagrody to dla nas wielka satysfakcja i kolejne potwierdzenie wysokiej jakości miejskich usług w Lublinie – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Miasto Lublin otrzymało 2. nagrodę w kategorii duże miasta za projekt Zielonego Budżetu „Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto", czyli tworzenie nasadzeń roślin zatrzymujących wodę w gruncie i gromadzących ją podczas intensywnych opadów. Takich rozwiązań w 2022 roku powstało cztery – jeden na terenie Parku Jana Pawła II oraz trzy w pasie drogowym ul. Ochotniczej. Ogrody deszczowe w Lublinie tworzone są z projektu Zielonego Budżetu „Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto”, którego celem jest popularyzacja wśród mieszkańców Lublina wiedzy na temat zmian klimatu, zieleni miejskiej i gospodarowania wodą. Z ponad 40 pomysłów wybrano osiem lokalizacji, dla których zaprojektowano obiekty małej retencji, a do realizacji wybrano dwie lokalizacje. Nasadzenia roślin wykonano wiosną 2022 roku w ramach otwartych warsztatów w terenie. Odbyły się również webinaria związane z tematyką zmian klimatu, zieleni miejskiej oraz małej retencji i ogrodów deszczowych, powstał „Poradnik budowy ogrodów deszczowych” i elektroniczna broszura poświęcona tworzeniu ogrodów deszczowych i ich znaczeniu dla krajobrazu miejskiego. Miasto kontynuuję akcję zakładania takich ogrodów w ramach akcji „Zielone Serce Miasta” – w tym roku takie obiekty powstaną m.in. na ul. Obrońców Pokoju.

Doceniono także wspólną akcję Miasta i lubelskich restauracji „Inspiruje nas rozmowa”. Projekt, który otrzymał wyróżnienie polegał na zachęceniu do odłożenia telefonu i wspólnego spędzenia czasu podczas posiłku. Na stolikach w kilkunastu lubelskich restauracjach pojawiły się specjalne schowki na telefony, jako odpowiedź na utrwalające się zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych w towarzystwie innych osób. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w akcji, po zajęciu miejsc w danej restauracji, mogły poprosić kelnera o umieszczenie telefonu w schowku i zamknięcie go na kluczyk. Urządzenia były dostępne z powrotem po otrzymaniu rachunku ze specjalnym rabatem za udział w akcji.

Konkurs Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, którego celem jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspirowanie innych jednostek do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Głównymi kryteriami oceny jest nowatorstwo w skali kraju. Innowacje mogą mieć charakter nowości technologicznych, procesowych, społecznych, publicznych (komunalnych), dotyczących instrumentów i usług wsparcia itp. Laureaci konkursu wybierani są w sześciu kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców), powiaty i samorządy województw. W każdej z kategorii została przyznana nagroda główna i dwa wyróżnienia.