Edukacja Przyszłości to najważniejsze wydarzenie w Polsce skierowane do prezydentów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i naczelników wydziałów edukacji w JST oraz dyrektorów szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych. To miejsce wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu edukacją przez samorządy.

X edycja konferencji odbyła się 15-16 marca 2023 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wśród najważniejszych tematów dyskusji znalazły się wyzwania związane z bieżącymi zmianami w oświacie, a także zarządzaniem, finansowaniem oraz rozwojem i modernizacją placówek. Edukacja Przyszłości to dwa dni debat, wykładów i warsztatów w gronie doświadczonych ekspertów i starannie dobranych praktyków oraz liczne wydarzenia towarzyszące. W tym roku o przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami, a także dyrektorami szkół i przedszkoli rozmowy odbyły się podczas 4 ścieżek tematycznych: ZARZĄDZANIE, FINANSOWANIE, NAUCZANIE, PRZEDSZKOLA. Uczestnicy konferencji zaproszeni również byli na Lubelski Wieczór Artystyczny - wyjątkową okazję do spotkania z lokalnymi twórcami, ale też do rozmów kuluarowych i integracji całego środowiska oświatowego.

Organizatorem wydarzenia był MUNICIPIUM SA a współgospodarzem Miasto Lublin.

X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości
X Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości