logo napis powiat lubelski

Starosta Lubelski odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica, stanowiącej działkę nr 335/14 o pow. 0,0729 ha, wyznaczony na dzień 21.03.2023 r. godz. 10.00.

Powodem odwołania przetargu jest utrata mocy Zarządzenia Wojewody Lubelskiego Nr 149 z dnia 10 czerwca 2022 r., dotyczącego wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,  dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie  prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1I/00271083/3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 335/14 o pow. 0.0729 ha.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych

 

Ikona docOdwołanie II przetargu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [57.00 KB]