Dziś, 18 listopada br. kończy się kilkudniowa wizyta robocza przedstawicielek Miasta Chmielnicki, Pań Anastasii Yarovej i Aliny Chaus poświęcona sprawom oświaty. W programie znalazły się między innymi: spotkanie z Panem Mariuszem Banachem, zastępcą Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Wychowania, Panią Ewą Dumkiewicz-Sprawką, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Panią Jadwigą Mach, przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin, a także wizyty w placówkach oświatowych i wychowawczych, w tym w Bursie Szkolnej nr 5, Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 oraz w "Hej" przy Peowiaków 11, a także w  lubelskich przedszkolach nr 12 i nr 39.
Gościnie z Chmielnickiego spotkały się również z Paniami Radnymi Moniką Kwiatkowską i Mają Zaborowską oraz z Panem Krzysztofem Stanowskim, dyrektorem Biura - Centrum Współpracy Międzynarodowej.