W środę (5 października) odbędzie się spotkanie konsultacyjne na temat Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP LOM). W dyskusji mogą wziąć udział mieszkańcy 22 gmin należących do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Z kolei do 26 października można również zgłaszać uwagi do dokumentu.

– Do tej pory zrealizowaliśmy dwa etapy konsultacji. Przed nami ostatni, który powinien zakończyć prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. To długofalowy i strategiczny dla komunikacji w regionie dokument, który w kolejnej perspektywie finansowej będzie niezbędny do aplikowania o dotacje unijne dla projektów z zakresu transportu i mobilności. Uwagi do Planu mogą zgłaszać wszystkie osoby zainteresowane – samorządowcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy gmin zrzeszonych w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Właściwe opracowanie dokumentu pozwoli na odpowiednie przygotowanie gmin i powiatów do realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz ubiegania się o fundusze – mówi Radosław Guz, Dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 5 października (środa) w godz. 13.30-15.00 w Urzędzie Miasta Lublin (ul. Spokojna 2) w sali nr 252. Uwagi do dokumentów można również zgłaszać poprzez formularz online do 26 października. Tekst SUMP LOM i Prognoza oddziaływania na środowisko dostępne są na: zit.lublin.eu/sump.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Plan Mobility) to koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej, obejmująca wszystkie zagadnienia związane z komunikacją na danym obszarze, czyli transport publiczny, samochodowy, ruch pieszy oraz rowerowy. To strategia długoterminowa, nastawiona na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierająca również plan wdrażania. SUMP ma na celu m.in.: zaproponowanie usprawnienia procesu przemieszczania się w LOM w ramach codziennych podróży mieszkańców, poprzez np. rozwój spójnej infrastruktury rowerowej czy inwestycje w niskoemisyjny i zeroemisyjny transport publiczny. Niezwykle ważne są także kwestie związane z negatywnym oddziaływaniem transportu na środowisko i próbą ograniczenia tego wpływu. Dokument ten ma także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będą jednym z dokumentów wymaganych do aplikowania o dotacje unijne w perspektywie finansowej 2021-2027 dla projektów z zakresu transportu i mobilności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM) skupia 22 gminy: Bełżyce, Bychawę, Garbów, Głusk, Jabłonną, Jastków, Kamionkę, Konopnicę, Lubartów (Miasto), Lubartów (Gminę), Lublin, Łęczną, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwicę Dużą, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów, Wólkę. We współpracę w ramach LOM zaangażowanych jest także 5 powiatów: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski oraz świdnicki.

Więcej informacji na temat Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej można uzyskać pod numerem tel. 81 466 16 25, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.