W dniu 29 lipca Urząd Miasta Kiszyniów na swojej stronie opublikował przetarg na zaprojektowanie Centrum Zarządzania Ruchem w stolicy Mołdawii. Przetarg realizowany jest w ramach międzynarodowego projektu pn. „MOVE IT like Lublin - a Chisinau public transport sustainable development initiative” (Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie).

Dokumentacja z postępowania dostępna jest pod poniższym linkiem.

Celem projektu jest reforma systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, w tym poprawa dialogu politycznego między urzędami centralnymi a władzą lokalną, wzmocnienie kompetencji samorządu w zarządzaniu podległymi jednostkami zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, zwiększenie przejrzystości transportu publicznego poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologicznych oraz wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego w Kiszyniowie.