Miasto Lublin już po raz jedenasty zostało uhonorowane prestiżowym tytułem „Samorządowy Lider Edukacji”, przyznanym w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw.

Ideą Programu Samorządowy Lider Edukacji jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Certyfikat potwierdza, że uhonorowana nim jednostka samorządu terytorialnego realizuje lokalna politykę edukacyjną w sposób wzorcowy z uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych. Tytuł stanowi potwierdzenie przestrzegania najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w Sosnowcu.  Tegoroczna Gala Finałowa odbyła się 27 czerwca o godzinie 17.00 w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Gala stanowiła okazję do artystycznego podsumowania Konkursu oraz złożenia osobistych gratulacji i uroczystego wręczenia Certyfikatu. Przekazano treści recenzji sporządzonych przez ekspertów oceniających JST w Programie, jak również zaprezentowano Samorząd – jako Laureata Konkursu – na ogólnopolskim forum. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” odebrały Panie Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania oraz Jadwiga Mach, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin. Ponadto Pan Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin oraz Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania otrzymali Medale Samorządowiec Społecznie ZaangażowanyPanu Mariuszowi Banachowi, Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania nowoczesnej edukacji, przyznano Wyróżnienie Mecenas Wiedzy. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego otrzymał Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości przyznawany 10 najlepszym szkołom i placówkom oświatowym w Polsce, które wyróżniają się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

XI edycja Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”
XI edycja Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”
XI edycja Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”
XI edycja Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”
Lublin oraz Pani Ewie Dumkiewicz-Sprawce, Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania" class="js-lightbox" data-group="module" rel="module"> XI edycja Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”
XI edycja Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”
XI edycja Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”

Pliki do pobrania

  • gmina_lublin.pdf
    Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” 6.02 MB
  • banach_mariusz-zastępca_prezydenta_lublina-1.pdf
    Wyróżnienie Mecenas Wiedzy dla Pana Mariusza Banacha, Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin 4.09 MB
  • zespoł_szkół_nr_1_im.wł.grabskiego_w Lublinie.pdf
    Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości dla Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego 2.29 MB