Lublin ma nowego menadżera Śródmieścia – jest nim Łukasz Bilik, związany z Zarządem Nieruchomości Komunalnych, który zadba o wizerunek Starego Miasta oraz estetykę deptaka i jego okolic. Ma również integrować i aktywizować mieszkańców oraz wspierać dialog Miasta z przedsiębiorcami ze Śródmieścia.

– Zarządzanie ścisłym centrum to znana i sprawdzona metoda w wielu krajach europejskich. Codzienny i bezpośredni kontakt menadżera Śródmieścia z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami pozwala na skuteczne i sprawne rozwiązywanie bieżących problemów, a także realizację wyzwań związanych ze specyfiką tej przestrzeni. Zależy nam na współpracy i dialogu, dlatego o wszelkich działaniach i pomysłach będziemy rozmawiać i konsultować je z osobami, które tu mieszkają, czy prowadzą swoją działalność. Jestem przekonany, że nowy menadżer Śródmieścia sprawdzi się w tej roli znakomicie. Będzie kontynuował już rozpoczęte rozwiązania w zakresie rewitalizacji tej części miasta i wdrażał nowe, wypracowane wspólnie propozycje – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Do zadań menadżera Śródmieścia należy w szczególności troska o obszar Starego Miasta i Śródmieścia poprzez nadzorowanie działań związanych ze stanem technicznym, wizerunkiem i estetyką oraz identyfikowanie problemów rewitalizacyjnych. Dodatkowo ma on zajmować się organizacją przestrzeni w centrum miasta, koordynacją działań z jednostkami organizacyjnymi urzędu, współpracą z przedsiębiorcami oraz integracją i aktywizacją jego mieszkańców.

– Pierwsze poddawane analizie realizacje dotyczą nowych terenów i przestrzeni zielonych w silnie zurbanizowanej tkance Śródmieścia. Lokalizacje zostaną wybrane wspólnie z Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków, a następnie omówione z mieszkańcami i zarządcami nieruchomości. Jedną z nich jest przestrzeń przy kamienicy Rynek 13, gdzie planujemy wprowadzenie pnączy – zapowiada Łukasz Bilik, nowy menadżer Śródmieścia.

Nowy menadżer wskazuje na konieczność poprawy estetyki w zakresie instalowania reklam na budynkach i w pasach drogowych oraz gospodarki odpadami. Za ważne uważa również wsparcie i promowanie ginących zawodów oraz pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Z kolei przy współpracy z Radami Dzielnic, Miejskim Architektem Zieleni i Miejskim Konserwatorem Zabytków chce zwiększyć liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz tworzyć nowe zielone miejsca w centrum miasta.

Łukasz Bilik jest pracownikiem Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. Od 1 lipca, gdy zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin zostanie powołany do pełnienia nowej roli, będzie łączył te obowiązki z funkcją menedżera Śródmieścia.