W tym roku przypada 453. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej. Z inicjatywy lubelskich towarzystw kresowych w 2015 r. Rada Miasta Lublin ustanowiła 1 lipca Dniem Unii Lubelskiej.

Starania w tej sprawie podjęły następujące organizacje:

  • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie
  • Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Lublinie
  • Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie
  • Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie.

Z tej okazji Miasto Lublin zaprasza mieszkańców na wydarzenia upamiętniające.
Na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny.
Część wydarzeń tłumaczone będzie na Polski Język Migowy.
W Bazylice oo. Dominikanów znajduje się pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.


PROGRAM 1 lipca 2022 r., piątek
godz. 11:00 - wernisaż wystawy przedstawiającej życie codzienne, rozrywki, kulturę kuracjuszy, którzy podróżowali do uzdrowisk ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej - Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie, pl. Litewski 3 (Pałac Lubomirskich)
godz. 12.30 - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Unii Lubelskiej – tłumaczenie na Polski Język Migowy - Plac Litewski
godz. 18.00 - msza święta w 453. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej - Bazylika oo. Dominikanów pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, ul. Złota 9
godz. 19.00 - koncert kameralny w wykonaniu muzyków z Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej "Słobożański” z Charkowa - Bazylika oo. Dominikanów pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika.
W programie utwory z repertuaru najznakomitszych kompozytorów: R. Strauss, W. A. Mozart , J. S. Bach, B. M. Latoszynski, C. M. Weber, M. Skoryk.
Słowo o muzyce z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.


Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna "Słobożański" jest pierwszą i jedyną profesjonalną młodzieżową orkiestrą symfoniczną w Ukrainie. Powstała w Charkowie w 1993 roku. W 1994 r. na Europejskim Festiwalu Muzycznym w Kopenhadze Orkiestra została uznana za najlepszą młodzieżową orkiestrę symfoniczną w Europie. Obecnie w Orkiestrze pracują młodzi muzycy z całej Ukrainy. Wielu z nich jest laureatami nagród krajowych i międzynarodowych. Działalność twórcza młodzieżowej orkiestry zyskała uznanie na całym świecie, a światowej sławy muzycy odwiedzają Charków, aby pracować z tak wyjątkową grupą wykonawczą. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat z Orkiestrą pracowali: Kirill Karabits (Ukraina/Wielka Brytania), Elizabeth Pitcairn (USA), Daniel Austrich (Niemcy), Arkady Shilkloper (Niemcy), Theodore Kuchar (USA), Laszlo Fenyo (Niemcy), Alexey Stadler (Niemcy), Dionysius Grammenos (Grecja), Allin Vlasenko (Ukraina), Valeriy Sokolov (Ukraina) i inni.


Orkiestra ma w swoim repertuarze prawie wszystkie światowe arcydzieła muzyki klasycznej, utwory kompozytorów współczesnych oraz muzykę różnych gatunków i stylów. Zanim rozpoczęła się wojna 24 lutego, stale uczestniczyła w różnych imprezach okolicznościowych, krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych oraz konkursach. Ze względu na znaczący wkład w rozwój kultury ukraińskiej i wysoki profesjonalizm w 2008 roku orkiestra otrzymała status akademickiego zespołu wykonawczego.


godz. 20.00 - "Na tropie początków Rzeczpospolitej Obojga Narodów", impreza przewodnicko-edukacyjna dedykowana Polsce, Litwie i Ukrainie (osoby niepełnoletnie z opiekunem).
Trasa spaceru: start przy pomniku Unii Lubelskiej na Placu Litewskim – Brama Krakowska – wzgórze zamkowe – klasztor Dominikanów – „gdzie nas nogi zaprowadzą” …
godz. 20.00 - uzdrowiskowa potańcówka z Marianem Hemarem oraz pokaz mody lat 20. I 30. XX wieku w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego „Belriguardo” – Plac Litewski przed Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie (Pałac Lubomirskich)

Organizator: Miasto Lublin
Współorganizatorzy: III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Fundacja „Via Jagiellonica”, Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie.