W dniach 1 – 3 czerwca 2022 r. przedstawiciele Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin wzięli udział w wizycie studyjnej w ramach projektu Migration and Culture in Cities: exchanging experiences throughout Europe. W jej programie znalazło się spotkanie organizowane przez Eurocities, L'âge de la tortue oraz partnerów projektu Distress Flare Erasmus, w Paryżu w Narodowym Muzeum Historii Imigracji, którego celem była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów lokalnych, instytucji kultury, kulturalnych organizacji pozarządowych na temat integracji imigrantów i uchodźców w miastach europejskich poprzez uczestnictwo w kulturze.
Poruszano tematy związane z wyzwaniami stawianymi przed instytucjami kultury w kontekście budowania tożsamości migrantów, ale także szeroko pojmowanej integracji wobec różnic społecznych i kulturowych. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się miedzy innymi Fiona Winders (Development Coordinator - Department of Culture, City of Malmö), Jean-Michael Lucas (specjalisty w zakresie cultural rights) z Malmo (Szwecja) oraz Naomi Shoba z Glasgow (Senior Arts, Music and Diversity Manager, Glasgow Life).

spotkanie w ramach projektu
uczestnicy projektu dzielą się doświadczeniami...
prezentacja doświadczeń w zakresie integracji migrantów