Sprawa rozwodowa, a podział majątku - w czym może pomóc Ci Kancelaria Adwokacka?

Rozpad małżeństwa to zawsze trudny moment dla obu stron oraz zaangażowanych w to osób – w tym przede wszystkim najbliższych członków rodziny. Zakończenie sprawy rozwodowej może być chwilą ulgi dla zainteresowanych. Często jest to jednak dopiero początek trudnej walki w sądzie. Dzieje się tak wtedy, gdy po rozwodzie następuje podział majątku i kolejna sprawa z tym związana. Warto zastanowić się nad tym, jak w tym zakresie może pomóc Ci kancelaria adwokacka.

Sprawa rozwodowa i podział majątku w jednym 

Bez wątpienia najwygodniejszą opcją jest ta, w której zarówno rozwój, jak i podział majątku następują w trakcie jednej sprawy sądowej. Dzieje się tak stosunkowo rzadko i tylko wtedy, gdy obie strony nie roszczą wobec sobie dodatkowych praw i rozchodzą się w przyjaznej atmosferze. Wówczas kancelarie adwokackie reprezentują swoich klientów i pomagają im w sprawnym przejściu przez cały proces. W praktyce oznacza to, że jednoczesne poprowadzenie rozwodu i podziału majtku możliwe jest wtedy, gdy mamy do czynienia ze zgodnym wnioskiem. Jeżeli występują jakiekolwiek roszczenia jednej ze stron, to wówczas prowadzone jest osobne postępowanie w tym zakresie. 

Kiedy sąd może rozdzielić te sprawy?

Nie zawsze jednak poprowadzenie rozwodu i podziału majątku w jednej sprawie sądowej jest możliwe. Gdy obie strony nie dojdą do porozumienia i nie złożą zgodnego wniosku o podział majątku, to niezbędne jest przeprowadzanie dodatkowej sprawy sądowej. To sąd podejmuje decyzję w tym zakresie i jeżeli uzna, że sprawa o rozwód nadmiernie się przedłuży, to wyłącza ją z całego postępowania i prowadzi ją w pierwszej kolejności. Po ustaniu małżeństwa i wspólności majątkowej, można rozpocząć kolejną sprawę. 

Co z rzeczami nabytymi po rozwodzie?

W sprawach o podział majątku brane pod uwagę są tylko dobra nabyte przed ustaniem wspólności majątkowej. Ta ustaje dokładnie w momencie zakończenia sprawy rozwodowej. Oznacza to, że przedmioty i dobra zakupione po tej dacie, nie mogą zostać uwzględnione w gronie rzeczy do podziału. To, co zostało zakupione wcześniej, podlega podziałowi. Często sprawy te mają dramatyczny przebieg, dlatego warto skorzystać ze wsparcia kancelarii adwokackiej. Renomowani adwokaci bez trudu poprowadzą Cię przez cały proces i zaoszczędzą Ci nerwów oraz nieprzyjemnych sytuacji. Kancelaria adwokacka posiada doświadczenie w podobnych sprawach i często, dzięki jej pomocy, możliwe jest przeprowadzenie podziału bez generowania dodatkowego konfliktu pomiędzy obiema stronami. 

W czym pomoże Ci kancelaria adwokacka?

Choć polskie prawo nie przewiduje konieczności skorzystania z usług kancelarii adwokackiej w sprawach o rozwód i podział majątku, to jednak optymalnym wyborem jest skorzystanie z pomocy specjalistów. Przede wszystkim posiadają oni odpowiednie doświadczenie i potrafią spojrzeć z dystansu na dany konflikt, co znacznie przyspiesza całe postępowanie. Ostatecznie obu stronom zależy przecież na szybkim zakończeniu sprawy rozwodowej i próbie rozpoczęcia nowego życia. Takie spojrzenie ułatwia również rozstanie bez zaogniania konfliktu. 

To wszystko w profesjonalny i zgodny z prawem sposób. Adwokat posiada specjalistyczną wiedzę, dzięki czemu pokieruje Cię w sferze biurokratycznej oraz będzie Twoim reprezentantem na sprawach. Profesjonalne podejście i postępowanie zgodnie z literą prawa sprawiają, że sprawy rozwodowe trwają krócej i są mniej bolesne. Dzięki temu rozwód będzie dla Ciebie mniejszym obciążeniem psychicznym. 

Nie musisz być na sprawie

Dodatkowym atutem skorzystania z kancelarii adwokackiej przy rozwodzie i podziale majątku jest to, że nie ma konieczności pojawiania się na każdej rozprawie. Tak naprawdę jako strona w rozwodzie musisz tylko złożyć zeznania, a resztę procesu poprowadzi w Twoim imieniu adwokat. To znaczna oszczędność czasu i nerwów. 

Trafna ocena

Sprawa rozwodowa to duży bagaż doświadczeń. Po jej zakończeniu strony często czują się pokrzywdzone i mają problem z trafną oceną wyroku. Tu z pomocą przychodzi adwokat, który jako osoba niezaangażowana emocjonalnie w konflikt będzie w stanie trafnie ocenić zasadność roszczeń stron, sprawiedliwość wyroku, a także ewentualne szanse na skuteczne odwołanie. To niezwykle istotne, ponieważ dzięki temu unikniesz rozgrzebywania ran i dużo łatwiej będzie Ci rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Działanie na własną rękę przy podziale majątku i rozwodzie może być mało efektywne oraz bolesne. W województwie lubelskim jest wielu dobrych adwokatów z Lublina, którzy pomogą Ci w przejściu przez ten proces.