14 stycznia 2022 roku rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, zostanie nim Sławomir Księżniak. 

Rozmowę z kandydatem na stanowisko DDK "Węglin" prowadziła siedmioosobowa komisja. Podczas posiedzenia członkowie komisji zadawali kandydatowi pytania dotyczące przedstawionej przez niego autorskiej koncepcji organizacyjno-programowej, w tym związane z planem działalności instytucji, z założeniami finansowymi, strategią rozwoju i promocji, planem współpracy z innymi podmiotami i twórcami oraz założeniami organizacyjnymi na okres trzech lat, tj. od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2025r.

Sławomir Księżniak odpowiadał również na pytania m.in. dotyczące planów pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych. Ponadto w trakcie rozmowy poruszana była kwestia doświadczenia kandydata w kierowaniu instytucją kultury, w realizacji projektów kulturalnych. W celu zweryfikowania znajomości języka obcego, część rozmowy została przeprowadzona przez członków komisji w języku angielskim. 

Sławomir Księżniak uzyskał 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos wstrzymujący się. Tym samym od 1 lutego 2022 roku będzie pełnił rolę dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”. 

Kim jest Sławomir Księżniak? 

Kulturoznawca (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), muzyk, grafik-designer. Absolwent studiów podyplomowych z zakresów zarządzania (Polska Akademia Nauk, Warszawa). Dyrektor instytucji kultury w Janowcu n/Wisłą i Opolu Lubelskim. Prelegent i ekspert Forum Praktyków Partycypacji i NieKongresu Animatorów Kultury. Członek Forum Kraków. Laureat Nagrody Kulturalnej Województwa Lubelskiego (2020), Nagrody Okolicznościowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020) i Nagrody Okolicznościowej Prezydenta Miasta Lublin (2016). Odznaczony Medalem 700-lecia Miasta Lublin (2017). Absolwent 13. edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Szkoła Liderów.

W komisji obradowała w siedmioosobowym składzie:

  • Beata Stepaniuk-Kuśmierzak (zastępca prezydenta Lublina ds. kultury),
  • Michał Karapuda (dyrektor miejskiego Wydziału Kultury),
  • Agnieszka Barańska-Szamryk (zastępca dyrektora Wydziału Kultury),
  • Dariusz Boruch (przedstawiciel rady programowej DDK „Węglin”),
  • Barbara Lisiak (przedstawicielka Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Węglin Północny”),
  • Monika Spuz-Szpos (przedstawicielka Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kultury Województwa Lubelskiego),
  • Sylwia Gumiela (przedstawicielka załogi DDK „Węglin”).