W jaki sposób można nauczyć się czytać sprawozdania finansowe spółek?

Najważniejsze informacje na temat sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe jest efektem końcowym pracy działu rachunkowości firmy. Pozwala na rejestrację wszystkich zdarzeń gospodarczych spółki - podjętych zobowiązań, amortyzacji środków trwałych czy wielkości sprzedaży. Dzięki tym informacjom i istniejącym wskaźnikom inwestor może dowiedzieć się na temat realnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Warto przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje kilka typów sprawozdań, obejmujących różne rodzaje przedsiębiorstw. W praktyce spotyka się dwa rodzaje sporządzanych raportów z działalności spółek:

  1. sprawozdanie jednostkowe – dotyczy jednego przedsiębiorstwa, które prowadzi pojedynczą działalność,
  2. sprawozdanie skonsolidowane – jest sporządzane w momencie fuzji dwóch spółek lub jest przewidziane dla kilku spółek skupionych w grupie kapitałowej.

W tym drugim przypadku może to być jedna spółka - matka - która nabyła udziały w innych przedsiębiorstwach. Sprawozdanie prezentuje dane w taki sposób, że traktuje wszystkie podmioty jako jedną całość. Jednocześnie należy analizować jedynie dane dotyczące głównej firmy, ponieważ to jej akcje są kupowane na giełdzie papierów wartościowych.

Gdzie można wykorzystać wiedzę na temat rachunkowości firm?

Ocena przedsiębiorstw na podstawie danych finansowych ze sprawozdania to niełatwa sztuka, wymagająca dużej cierpliwości i posiadania umiejętności analitycznych. W tej niełatwej pracy mogą pomóc narzędzia, które potrafią w syntetyczny sposób wyciągnąć najważniejsze dane rynkowe, niezbędne w procesie inwestycyjnym. Te narzędzia są dostępne za pośrednictwem platform brokerskich, które zajmują się również pośrednictwem w handlu papierami wartościowymi. Jeśli chcesz mieć dostęp do zaawansowanych rozwiązań technicznych i większych możliwości niż inni, to inwestuj z Saxo – zobaczysz jaka jest różnica w poziomie obsługi klienta!

Na co warto zwrócić największą uwagę przy analizie fundamentalnej?

Wiele osób zaczyna swoją naukę od stworzenia strategii inwestowania. To dobry pomysł, jeśli dotyczy aspektów technicznych - np. wykonywania zleceń lub zabezpieczenia się przed spadkami na giełdzie. Jest to jednak błędne założenie w przypadku analizy fundamentalnej. Samo policzenie wskaźników może nie wystarczyć, jeśli będzie wykonywane na danych o niskiej jakości. Dostępne narzędzia można wykorzystać, jeśli dane są w pełni poprawne i prawidłowe. Należy się mocniej skupić na jakości informacji niż chociażby na metodach dokonywania obliczeń.