Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

W dniu 20 października JE Ana María Ramírez, Ambasador Argentyny, akredytowana w Polsce i na Litwie, spotkała się w lubelskim Ratuszu z Krzysztofem Żukiem, Prezydentem Lublina i Krzysztofem Stanowskim, Dyrektorem Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące znaczenia rozwoju relacji gospodarczych i akademickich między Polską a Argentyną. Rozmawiano również o planach wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. Wizyta w Lublinie związana jest z odbywającymi się w naszym mieście Dniami Argentyny. Wydarzenie rozpoczął wernisaż wystawy „Argentyna x 3”, którą można zobaczyć na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wielu studentów, a także mieszkańców Argentyny mieszkających w Lublinie ma okazję do wyjątkowego spotkania.

Pani Ana María Ramírez pełni funkcję Nadzwyczajnej i Pełnomocnej Ambasador Argentyny w Polsce od 2018 roku.
Argentyna jest drugim największym państwem w Ameryce Południowej po Brazylii i ósmym na świecie pod względem powierzchni. Prawie 500 tys. Argentyńczyków ma polskie korzenie, jednak większość uległa całkowitej asymilacji. Znaczna część Polonii to potomkowie imigrantów przybyłych pod koniec XIX wieku, a także żołnierzy przybyłych do Argentyny po II Wojnie Światowej. Wielu Argentyńczyków zamieszkuje również ziemie polskie. Ambasador wspominała między innymi o młodych argentyńskich sportowcach występujących w polskich klubach piłkarskich.