Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Uroczyste podpisanie Porozumienia Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Bystrzyca z wszystkimi gminami z obszaru Powiatu Lubelskiego

We wtorek 19 października br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie o godz. 13, odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Bystrzyca z wszystkimi gminami z obszaru Powiatu Lubelskiego (16 gmin).

Zawiązanie porozumienia Bystrzyca jest następstwem woli współpracy jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Lubelskiego, wyrażonej w liście intencyjnym z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa tworzonego przez Powiat Lubelski i Gminy położone na terenie Powiatu w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Porozumienie jest kolejnym krokiem w procesie organizowania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminami i Powiatem Lubelskim w zakresie przygotowania do perspektywy finansowej UE 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskiwania środków finansowych na wspólne realizacje projektów.

W wydarzeniu udział wzięli burmistrzowie i wójtowe gmin Powiatu Lubelskiego, Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Powiatu Lubelskiego, Artur Rumiński - Sekretarz Powiatu Lubelskiego, Waldemar Wapiński- Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju oraz Tomasz Sieńko – Koordynator Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w Starostwie Powiatowym w Lublinie.

Podpisanie porozumienia jest niezbędne w celu usprawnienia i zacieśnienia współpracy Partnerów, której ostatecznym efektem będzie przygotowanie i realizacja wspólnych projektów w ramach dostępnych instrumentów europejskich, krajowych oraz regionalnych. Przyczyni się do sprawnego rozwiązywania problemów i wspólnego, skoordynowanego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gmin i Powiatu Lubelskiego (Obszaru objętego Porozumieniem) zarówno w perspektywie finansowej 2021-2027 jak i w latach późniejszych.