Zapraszamy do wspólnego określenia potrzeb w zakresie szkoleń dla organizacji pozarządowych. Proponujemy 3 zagadnienia i prosimy o wskazanie najważniejszego z nich w głosowaniu:

  • szkolenie dotyczące zarządzania organizacją, mobbingu, antydyskryminacji;
  • szkolenie o wolontariacie (m.in. budowanie grupy wolontariackiej);
  • szkolenie z marketingu internetowego (o tym, jak promować swoją organizację)

Jeśli uważają Państwo, że powinno być przeprowadzone inne szkolenie, prosimy o wskazanie go. Zachęcamy do podzielenia się propozycjami tematów, inicjatyw czy problemów, które chcieliby Państwo poruszyć.  

Aby wziąć udział w ankiecie należy kliknąć TUTAJ.

Przypominamy, że 2021 roku przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych uczestniczyli już w szkoleniach z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Spotkania ze względów pandemicznych odbywały się on-line.