Do klas I zakwalifikowano się 4893 kandydatów z Lublina i innych organów prowadzących biorących udział w rekrutacji wojewódzkiej, potwierdziło chęć podjęcia nauki 4642 kandydatów. Publiczne szkoły ponadpodstawowe w Lublinie dysponują jeszcze 1111 wolnymi miejscami, w tym szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin oferują jeszcze 731 wolnych miejsc.

Wolnymi miejscami dla kandydatów dysponują wszystkie typy szkół:

 • licea ogólnokształcące - 346
 • technika - 240
 • szkoły branżowe I stopnia -145

Statystyki kandydatów przyjętych dostępne są w systemie rekrutacyjnym:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/admitted_statistics.xhtml

Liczba wolnych miejsc (ze szczegółowością do liczby miejsc w oddziale) dostępna jest w systemie rekrutacyjnym:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/free_places.xhtml

Ze względu na procedurę odwoławczą i rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej liczba miejsc w poszczególnych oddziałach będzie ulegała zmianie.

Kandydaci, którzy są zainteresowani przyjęciem w rekrutacji uzupełniającej proszeni są o bezpośredni kontakt ze szkołą.

Według raportu z dnia 2.08.2021 godz. 12:45, po etapie publikacji list przyjętych, wolnymi miejscami dysponują jeszcze:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Lublinie – 9
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie – 18
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie – 10
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Lublinie – 9
 • V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie – 12
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Lublinie – 15
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Lublinie – 46
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Lublinie – 16
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie – 13
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie – 22
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie - 53
 • XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra H. Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie - 31
 • XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie – 17
 • Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego - 70
 • Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie – 38
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie – 44
 • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie – 64
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie – 6
 • Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie – 44
 • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie – 10
 • Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie – 26
 • Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie – 63
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie – 18
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie – 27
 • Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie – 8
 • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie – 42
studenci